R e k l a m a

Prawie 140 tys. zł na ochronę zabytków w powiecie bocheńskim

-

W Starostwie Powiatowym w Bochni wręczono symboliczne czeki gwarantujące przyznanie dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu bocheńskiego.

Powiat Bocheński już od 10 lat wspiera renowację najcenniejszych zabytków. W tym okresie przeznaczyliśmy na ten cel ponad 0,5 mln zł – podkreśla Adam Korta, starosta bocheński.

Blisko 140 tys. zł z budżetu powiatu pozwoli wspomóc renowację 8 obiektów położonych na terenie powiatu bocheńskiego: Zamek w Wiśniczu oraz kościoły św. Joachima w Krzyżanowicach, św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie, św. Jana Chrzciciela w Chełmie, NNMP w Łapczycy, św. Stanisława B.M. w Brzeźnicy, św. Mikołaja Biskupa w Bochni oraz św. Andrzeja Boboli w Gawłowie.

Lista beneficjentów:

  • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Joachima w Krzyżanowicach – Wykonanie prac związanych z zakończeniem instalacji ppoż. I monitoringiem placu kościelnego – 19 990 zł;
  • Zespół zamkowy w Nowym Wiśniczu – Nowy Wiśnicz, zamek XVII w., remont pokrycia dachowego na bastionie północnym fortyfikacji, etap I – 20 000 zł;
  • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie – Odtworzenie zewnętrznych drzwi zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie – 18 900 zł;
  • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Chełmie – Chełm, ołtarz główny w kościele parafialnym pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela z 1749 r., pełna konserwacja dolnej kondygnacji – etap IV – 15 000 zł;
  • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Łapczycy – Konserwacja zabytkowego wyposażenia gotyckiego kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łapczycy, tj. ławek barokowych z XVII w. – 25 000 zł;
  • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M. w Brzeźnicy – Konserwacja polichromii (1899 r.) nawy – ściana tęczowa w kościele parafialnym pw. św. Stanisława B.M. w Brzeźnicy – 8 500 zł;
  • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni – Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza pw. Jezusa Nazaretańskiego z Bazyliki pw. św. Mikołaja Bpa w Bochni w zakresie złoconej ramy z obrazem Jezusa i obrazem zasuwnym Kryspina i Kryspiniana oraz stelażu konstrukcji – 19 000 zł;
  • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Gawłowie – Konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego pw. św. Andrzeja Boboli z kościoła parafialnego w Gawłowie w zakresie zwieńczenia i konstrukcji struktury architektonicznej – 10 000 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc