R e k l a m a

Ruszyły zgłoszenia do nagrody Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego

-

Czy w twojej okolicy jest osoba bądź stowarzyszenie, które swoim działaniem wpływa na rozwój i promocję bocheńszczyzny? Znasz lokalnego przedsiębiorcę, animatora kultury, pasjonata, miłośnika pracy społecznej, artystę, a może stowarzyszenie, które warto wyróżnić? Tylko do końca kwietnia można ich zgłaszać do nagrody „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego”.

Honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” wręczane jest od 2003 roku osobom i instytucjom, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promocji Powiatu Bocheńskiego. Decyzję o wręczeniu podejmuje kapituła powołana przez radę powiatu, a podstawą jest złożony wniosek. W kapitule zasiadają radni powiatu bocheńskiego, a także osoby uhonorowane w ubiegłych latach.

Wnioski o przyznanie honorowego wyróżnienia mogą składać osoby prawne, jednostki organizacyjne, instytucje, stowarzyszenia i organizacje społeczno-polityczne.

Wniosek, regulamin oraz listę osób i instytucji nagrodzonych w latach ubiegłych można znaleźć na stronie www.powiat.bochnia.pl w zakładce Nasz Powiat.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji pod numerem tel. 14 615-37-73.


Do tej pory nagrody „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” otrzymali śp. Janusz Kulig, Ludwik Węgrzyn (2003), Zdzisława Gnoińska (2005), Ludmiła Gut, Jan Flasza (2006), śp. Anna Łękawa, Czesław Dźwigaj, Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia, Cech Rzemiosł Różnych, chór Pueri Cantores Sancti Nicolai (2008), Adam Sosnowiec, Piotr Janeczek (2009), ks. Stanisław Jachym oraz Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Powiatu Bocheńskiego (2011), Orkiestra Dęta Grobla i Jan Czesak Przewodniczący Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego (2012), Marek Rudnik (2013), Eleonora Chmielarska i Leopold Grabowski (2015), I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni oraz Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu (2017), Halina Mucha, ks. Jan Nowakowski i Krzysztof Kokoszka (2018).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc