R e k l a m a

Bochnia. Za prawie 80 mln zł zmodernizowano oczyszczalnię ścieków. „Koniec smrodu” – ZDJĘCIA, WIDEO

-

Uroczystego przecięcia wstęgi na zakończenie zrealizowanej potężnej inwestycji dokonano we wtorek przed południem. – Miasto zyskuje obiekt, który sytuuje nas wśród tych miast, które mają zabezpieczone potrzeby w zakresie tak ważnych działań, na wiele lat do przodu – mówił burmistrz Stefan Kolawiński

Inwestycja o pełnej nazwie „Rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym” pochłonęła ponad 77,4 mln zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni otrzymało na to zadanie 40 mln zł unijnego dofinansowania. Brakującą część funduszy MPWiK dołożyło z własnego budżetu.

W ramach inwestycji rozbudowano linię technologiczną przeróbki osadów ściekowych, zbudowano suszarnię słoneczną osadów ściekowych, wzniesiono też instalacje do wytwarzania i przeróbki biogazu na energię elektryczną i cieplną wraz z montażem i uruchomieniem agregatu kogeneracyjnego. Jednocześnie usprawniono zarządzanie poprzez budowę inteligentnych systemów sterowania i nadzoru nad całym systemem wodociągowym oraz kanalizacyjnym. We wszystkich obiektach zamontowano urządzenia i sterowniki najlepszych europejskich firm.

Najbardziej odczuwalną dla mieszkańców Bochni wartością inwestycji MPWiK jest dezodoryzacja zapachów. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii z oczyszczalni nie wydobywa się już przykry zapach.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia