R e k l a m a

Reforma oświaty: Nadchodzi podwójny rocznik. I LO wynajmie sale na mieście?

-

„Mechanik” (Zespół Szkół Nr 1) przerobi starą salę gimnastyczną na klasy, a I LO będzie sobie radziło wynajmując sale w innych budynkach. Tak szkoły przygotowują się do krytycznego momentu reformy oświaty, który nadejdzie już we wrześniu.

Wtedy do szkół średnich ruszy tzw. podwójny rocznik – ostatni uczniowie likwidowanych gimnazjów oraz uczniowie kończący przywróconą 8-klasową podstawówkę.

Efekt? Bocheńskie szkoły średnie zamiast 1 tys. nowych uczniów, będą musiały wchłonąć ich dwukrotnie więcej – ponad 2,1 tysiąca!

– W obecnym roku szkolnym do klas I przyjęto 1066 uczniów. Jak wynika z prognozy, do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 może przyjść ok. 2145 uczniów, w tym 1055 absolwentów gimnazjum i 1090 absolwentów szkoły podstawowej. Przygotowano dla nich 2272 miejsca – informują służby prasowe starostwa powiatowego w Bochni (szkoły średnie podlegają Powiatowi).

– Jednocześnie należy zaznaczyć, że każda ze szkół ma określoną liczbę miejsc. Jedne szkoły są bardziej popularne wśród uczniów, inne mniej, dlatego w czasie rekrutacji uczniowie mogą wybrać więcej niż jedną szkołę. Jeśli będą mieli za mało punktów aby się dostać do szkoły pierwszego wyboru, zostaną przyjęci do szkoły, gdzie limit punktów jest niższy – wyjaśnia Katarzyna Kępa-Hamuda.

Władze powiatu spodziewają się, że największe problemy lokalowe mogą pojawić się w dwóch najpopularniejszych placówkach – Zespole Szkół Nr 1 oraz I LO. Dlatego już od kilku miesięcy trwały analizy i szukanie rozwiązań.

W „Mechaniku” uda się powiększyć nieco zasób sal lekcyjnych poprzez… podzielenie na 4 pomieszczenia dydaktyczne starej sali gimnastycznej.

Twardszy orzech do zgryzienia jest w przypadku I LO. Poszukiwanie dodatkowych możliwości jest tym trudniejsze, iż nie w każdym lokalu może być prowadzona szkoła, ponieważ musi on spełniać restrykcyjne wymogi sanitarne i przeciwpożarowe. Obecnie rozważane są dwie lokalizacje: siedziba Liceum Akademickiego w Bochni przy ul. Białej oraz siedziba Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, oddział zamiejscowy w Bochni przy ul. Trudnej. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.

Dwutorowa rekrutacja

Warto zwrócić jeszcze uwagę, że wrześniowa rekrutacja przebiegać ma dwutorowo. Uczniowie którzy ukończyli gimnazjum i uczniowie, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową nie będą mogli być w jednej klasie. Będą korzystać z innych planów nauczania.

Na absolwentów szkół podstawowych czekają czteroletnie licea ogólnokształcące, pięcioletnie technika i branżowe szkoły pierwszego stopnia. Gimnazjaliści wybierać mają między trzyletnim ogólniakiem, czteroletnim technikum lub branżową szkołą pierwszego stopnia, inną niż ta dla absolwentów podstawówek.

Uczniowie będą więc korzystali z różnych podręczników i na koniec podejdą do innej matury.

– Wspólnie z dyrektorami szkół średnich intensywnie przygotowujemy bazę dydaktyczną, sportową i wyposażenie specjalistyczne pracowni, by wszystkich chętnych przyjąć do szkół i kształcić na najwyższym poziomie – zapewnia Katarzyna Kępa-Hamuda.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia