R e k l a m a

Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków w Bochni – ZDJĘCIA

-

Stan zaawansowania prac przy rozbudowie oczyszczalni ścieków w Bochni wynosi ok. 70 proc. Zakończenie budowy planowane jest za kilka miesięcy.

Inwestycja o pełnej nazwie „Rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym” pochłonie 77 414 559,01 zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni otrzymało 39 904 280,63 zł unijnego dofinansowania. Brakującą część funduszy MPWiK dokłada z własnego budżetu.

O rozbudowie oczyszczalni ścieków mówili we wtorek podczas konferencji prasowej (od lewej): Zbigniew Rachwał – prezes MPWiK w Bochni, Marek Knapiński – pełnomocnik ds. realizacji projektu, kierownik jednostki realizującej projekt, Stefan Kolawiński – burmistrz Bochni, Gustaw Korta – zastępca burmistrza Bochni (nadzoruje kontraktem z ramienia miasta).

Dwa zadania

Cały projekt składa się z dwóch zadań inwestycyjnych. Pierwsze obejmuje budowę nowych obiektów i modernizację istniejących, które zapewnią ulepszenie procesu oczyszczania ścieków, poprawę gospodarki osadowej, zmniejszenie emisji substancji złowonnych, powstających w trakcie pracy oczyszczalni, powstanie możliwość produkcji energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby własne oczyszczalni z produktu przeróbki osadów ściekowych tj. biogazu.

Podstawowy zakres zadania to: rozbudowa linii technologicznej przeróbki osadów ściekowych, budowa suszarni słonecznej osadów ściekowych, instalacji do wytwarzania i przeróbki biogazu na energię elektryczną i cieplną wraz montażem i uruchomieniem agregatu kogeneracyjnego.

Wizualizacja oczyszczalni ścieków w Bochni / źródło: MPWiK

Drugie zadanie inwestycyjne dotyczy usprawnienia zarządzania majątkiem sieciowym wodociągowo-kanalizacyjnym. W ramach tego działania planowana jest budowa inteligentnych systemów sterowania i nadzoru nad systemem wodociągowym oraz kanalizacyjnym.

Jakie będą efekty?

Efektem działań będzie integracja systemów informatycznych klasy GIS ze skorelowanymi modelami hydraulicznymi, aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką (AKPiA), systemami informatycznymi, nadzorującymi przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego (SCADA), integracja z systemem technicznej, a także handlowej obsługi klientów, wymiana armatury oraz urządzeń dostosowanych do płynnej regulacji siecią, nadzór nad sieciowymi pompowniami ścieków oraz hydroforniami, instalacja punktów pomiarowych zapewniających optymalną identyfikację i sterowanie całym systemem wodociągowo-kanalizacyjnym.

Zastosowanie nowoczesnych urządzeń w związku z realizacją przedsięwzięcia spowoduje nie tylko ograniczenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko, ale w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców, głównie poprzez ograniczenie substancji złowonnych.

W tej chwili w oczyszczalni trwa montaż nowej sieci technologicznej i elektrycznej. Prowadzone są prace wykończeniowe przy nowych obiektach oraz roboty ziemne. Przygotowywane jest też podłoże pod suszarnię osadu. Wkrótce do Bochni trafi konstrukcja, z której będzie wybudowana suszarnia.

Będzie to największy tego typu obiekt w Polsce. Na powierzchni ok. 1 ha będzie osuszany osad, utworzony ze ścieków, które trafiają do oczyszczalni. Po osuszeniu będzie on zagospodarowany przyrodniczo – wyjaśnia Zbigniew Rachwał, prezes MPWiK w Bochni.

Dzięki realizacji projektu oczyszczalnia wzbogaciła się o zbiornik biogazu, zamknięte komory fermentacji oraz nową stację zagęszczania i odwadniania osadu. We wszystkich obiektach zamontowano urządzenia i sterowniki najlepszych europejskich firm.

Najbardziej odczuwalną dla mieszkańców Bochni wartością inwestycji MPWiK będzie dezodoryzacja zapachów. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii z oczyszczalni nie będzie wydobywał się przykry zapach. W ramach inwestycji przewidziano nasadzenia zieleni od południowej i wschodniej części 9 ha działki. To dodatkowo odgrodzi obiekt od budynków mieszkalnych, a także zakładów zlokalizowanych w BSAG.

Ostateczny termin nie jest zagrożony

Roboty budowlane rozpoczęły się w połowie 2017 roku. Zgodnie z obowiązującą umową powinny zakończyć się 2 maja 2019 r. Wiadomo już, że termin nie zostanie dochowany, bo obecny stan zaawansowania prac to ok. 70 proc.

Umowa będzie więc aneksowana. – Oczyszczalnia jest obiektem dość skomplikowanym. Tym bardziej, że jest to obiekt istniejący już od lat 70. W trakcie realizacji występują różne problemy. Natrafia się na urządzenia, które trzeba przełożyć lub przeprojektować. Z tego powodu występują opóźnienia, ale wszystko przewidziane jest w umowie – powiedział prezes MPWiK Zbigniew Rachwał.

Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia całej inwestycji to 31 grudnia 2020 r. Do tego czasu trzeba nie tylko wykonać prace budowlane, ale uruchomić wszystkie urządzenia i osiągnąć zakładany efekt ekologiczny, który był podstawą do przyznania dotacji. We wtorek zapewniono, że ten termin nie jest zagrożony.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc