R e k l a m a

Podpisano umowę na modernizację budynku w Cerekwi

-

Starosta bocheński Adam Korta wraz z wicestarostą Ryszardem Drożdżakiem podpisali dziś umowę na realizację inwestycji związanej z modernizacją budynku w Cerekwi. Powstanie tam Środowiskowy Dom Samopomocy. Koszt inwestycji to ponad 2,2 mln zł. Prace zakończą się jeszcze w tym roku. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu Powiatu Jerzy Błoniarz oraz Marek Rudnik.

Budynek w Cerekwi to obiekt z lat 80. XX wieku. Pełnił kiedyś funkcje Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W efekcie przeprowadzonych tam prac powstanie piękny i w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami obiekt. Po 17 latach budynek przejdzie gruntowną rewitalizację i jeszcze w tym roku będzie służyć mieszkańcom Powiatu Bocheńskiego.

Utworzony w tym budynku Środowiskowy Dom Samopomocy zapewni bardzo dobrą formę terapii osobom niepełnosprawnym. Placówka będzie przeznaczona dla 40 uczestników w tym dla 12 z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz spektrum autyzmu. W budynku zaprojektowano pomieszczenia i rozwiązania funkcjonalne umożliwiające prowadzenie ogólnej terapii zajęciowej i pomieszczenia do indywidualnego poradnictwa – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

W ramach rewitalizacji powstanie miejsce postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami, pochylnie zlokalizowane przy wejściu głównym i od strony dziedzińca. Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni zaprojektowano obustronne poręcze. Wszystkie ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne będą dostosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Projekt przebudowy budynku spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Koszt inwestycji to 2 mln 257 tys. zł. Powiat pozyskał na utworzenie ŚDS 1 921 107 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, z czego 1 844 698 zł to środki na wydatki inwestycyjne.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 30 listopada 2021 r.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc