R e k l a m a

Wybiorą Sołtysa Roku Ziemi Bocheńskiej

-

Można zgłaszać kandydatów do kolejnej edycji konkursu o tytuł „Sołtysa Roku 2020 Powiatu Bocheńskiego”. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Sołtysów i Członków Rad Sołeckich Ziemi Bocheńskiej. Kandydatów można zgłaszać do 30 lipca w siedzibie Stowarzyszenia.

Konkurs ma na celu promocję społecznej działalności i aktywności sołeckiej, ale przede wszystkim wyróżnienie tych sołtysów, którzy swoją codzienną pracą i działalnością przyczyniają się do wspólnego dobra mieszkańców Powiatu Bocheńskiego. Kandydatów do udziału w Konkursie mogą zgłaszać: Wójtowie, Rady Sołeckie oraz Prezesi Gminnych Stowarzyszeń Sołtysów.

Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Bocheńskiego i współfinansowany jest ze środków budżetu Powiatu Bocheńskiego.

Szczegółowych informacji udziela Krystyna Pałkowska – Prezes Stowarzyszenia.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia