R e k l a m a

Kilkanaście nowych inwestycji w tegorocznym budżecie Bochni – LISTA

-

Podczas czerwcowej sesji radni wprowadzili do tegorocznego budżetu Bochni 11 nowych zadań inwestycyjnych i zwiększyli wydatki na 11 wcześniej wprowadzonych zadań na łączną kwotę prawie 2 mln zł. Wśród nowych zadań jest m.in. remont łącznika pomiędzy ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Rzeźnicką. Co jeszcze?

Zaproponowanie przez burmistrza Bochni tak dużej liczby nowych zadań inwestycyjnych w ciągu roku to dość nietypowa sytuacja. Podczas sesji skarbnik miasta Ewa Dudek tłumaczyła, że jest to m.in. wynik rozliczeń finansowych z ubiegłego roku.

Lista wniosków do budżetu to bardzo bogata literatura. Trzeba wyselekcjonować jakieś zadania i „włożyć” je do budżetu. Prawdopodobnie w sierpniu będą kolejne zmiany w budżecie polegające na dodaniu nowych, istotnych dla miasta zadań – powiedział w rozmowie z Bochnianin.pl Robert Cerazy, zastępca burmistrza Bochni.

Jednym z nowych zadań jest łącznik pomiędzy ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Rzeźnicką. Deptak wzdłuż wschodniej cześci budynku magistratu ma upodobnić się do odnowionych już ulic w centrum miasta. O tym temacie była już mowa na jednej z sesji (link do naszej publikacji TUTAJ).

Mamy na to zadanie odrębne opracowanie. Jest to w ramach dużego projektu rewitalizacji miasta. Remont dotyczy ciągu pieszego pomiędzy Urzędem Miasta a „Zenitem” i zakładem fotograficznym – wyjaśnił Robert Cerazy.

Radni jednogłośnie poparli zaproponowane zmiany w budżecie (20 głosów „za”, jeden radny nie uczestniczył w sesji).

Lista nowych zadań w budżecie Bochni na 2021 r. i zadań, na które zwiększono środki (nowe zadania zaznaczono gwiazdką*):

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2086K Bochnia (ul. Strzelecka) – Zawada w km 1+645,55 – 2+060,00 z budową chodnika w ciągu ul. Strzeleckiej do ośrodka „Łoś” na terenie Miasta Bochnia – 347 575 zł;
 • *Modernizacja ulicy Dołuszyckiej – 160 000 zł;
 • *Budowa odcinka drogi na ul. Frycza – wykonanie nawierzchni bitumicznej – 150 000 zł;
 • *Przebudowa ulicy Kącik – 170 000 zł;
 • *Wykonanie utwardzenia drogi ul. Sądecka – boczna – 40 000 zł;
 • *Modernizacja chodnika przy ul. Krasińskiego – 50 000 zł;
 • *Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Urbana – boczna – 50 000 zł;
 • *Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Łychów – 40 000 zł;
 • *Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kuca – 70 000 zł;
 • *Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Łychów (zakręt z ul. Brzeźnickiej w kierunku ul. Łopianka) – 15 000 zł;
 • *Wykonanie utwardzenia ul. Pagórek – 15 000 zł;
 • *Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc parkingowych na osiedlu Niepodległości – 15 000 zł;
 • Zakup gruntów na potrzeby komunalne – zgodnie z uchwałami Rady Miasta – 100 000 zł;
 • Wymiana pokrycia dachowego budynku usługowego przy ul. Więźniów Oświęcimia 2 – 60 000 zł;
 • Przebudowa części budynku mieszkalnego przy ul. Gazaris 1 – 65 000 zł;
 • Budowa kanalizacji opadowej na osiedlu Chodenice (ul. Volkmara) – 100 000 zł;
 • Budowa odwodnienia terenu Pagórek – 300 000 zł;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji opadowej na ul. Sondla – 40 000 zł;
 • Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy ul. Krzęczków – 24 000 zł;
 • Ul. Krzęczków – budowa oświetlenia ulicznego od ul. Łychów do bramy cmentarza – 91 000 zł;
 • Wykonanie placu zabaw przy boisku przy ul. Rejtana – 50 000 zł;
 • Wykonanie placu zabaw na osiedlu Na Buczków – 40 000 zł.

RAZEM: 1 992 575 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia