R e k l a m a

Powiat Bocheński w projekcie EKOMAŁOPOLSKA

-

Powiat Bocheński został partnerem projektu ekoMałopolska. W ciągu najbliższych 10 lat ma zaangażować się w działania na rzecz poprawy jakości środowiska m.in. poprzez wzmocnienie działań programowych, edukacyjnych oraz popularyzowanie proekologicznych praktyk.

12 lipca w Krakowie odbyło się spotkanie inaugurujące projekt LIFE-IP EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu dla Energii i Klimatu dla Województwa Małopolskiego”, zaplanowany na lata 2021-2030.

Małopolska współpracuje w projekcie z dwudziestoma siedmioma partnerami z Polski i zagranicy. To przedstawiciele administracji krajowej, regionalnej i lokalnej, jak również uczelni wyższych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. W tym gronie znalazł się Powiat Bocheński. – Dzięki tak szeroko zakrojonej współpracy strategicznej jesteśmy w stanie proponować kompleksowe rozwiązania i propozycje działań dla klimatu – ocenił podczas spotkania wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

Jak będzie wyglądać realizacja projektu z perspektywy Powiatu Bocheńskiego? Projekt przewidziany jest na 10 lat i podzielony został na etapy. W pierwszym etapie zatrudniony zostanie powiatowy Ekodoradca, który będzie koordynował przygotowanie opinii eksperckich m.in. dot. możliwości wykonania instalacji OZE na obiektach czy potencjału OZE dla powiatu.

– Opracujemy materiały edukacyjno – informacyjne, które będą dystrybuowane m.in. na spotkaniach „klimatycznych” dla mieszkańców, przedsiębiorców czy rolników. Przygotujemy kampanie promujące odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną czy działania adaptacyjne do zmian klimatu – wyjaśnia wicestarosta Ryszard Drożdżak.

Jak informuje bocheńskie starostwo, zakupione zostaną także produkty wpływające na oszczędność energii dla szkół, w których przeprowadzone zostaną lekcje edukacyjne.

Całkowita wartość projektu dla powiatu to ponad 1 milion złotych z czego 60% pochodzi z Unii Europejskiej, 35% to wkład NFOŚiGW, a pozostała kwota to wkład Powiatu Bocheńskiego.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc