ASF już w Małopolsce. Pierwsze ognisko choroby pod Tarnowem

-

13 lipca 2021 r. badania laboratoryjne potwierdziły wystąpienie ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie utrzymującym 50 sztuk świń w miejscowości Skrzyszów (gmina Skrzyszów), w powiecie tarnowskim. Jest to pierwsze ognisko ASF w 2021 r. na terytorium województwa małopolskiego.

W gospodarstwie w Skrzyszowie zostały wdrożone wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia ASF, w tym te obejmujące m.in. zabicie i utylizację świń oraz przeprowadzenie dezynfekcji w ognisku choroby. Wokół ogniska wyznaczono obszary zapowietrzony i zagrożony. 14 lipca Wojewoda Małopolski wydał rozporządzenie ustanawiające te strefy oraz wskazujące konkretne zakazy, nakazy i powinności w tym obszarze, dotyczące m.in. nadzoru, transportu zwierząt czy organizacji targów.

Stwierdzone 13 lipca 2021 r. ognisko ASF związane jest z niekorzystną w ostatnim czasie sytuacją epidemiologiczną w wielu krajach, zarówno UE, jak i państw trzecich. W Polsce w okresie od 1 stycznia do 10 lipca 2021 roku stwierdzono 20 ognisk ASF u świń oraz 1787 ognisk ASF u dzików.

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców świń o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi trzody, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa do gospodarstwa.

Jak podkreśliła podczas posiedzenia WZZK dyrektor Agnieszka Szewczyk-Kuta, wobec powagi zagrożenia kluczowe znaczenie ma pełne zaangażowanie wszystkich podmiotów, w tym samorządów, oraz daleko idąca ostrożność i konsekwencja w prowadzonych działaniach służących temu, aby wirus dalej się nie rozprzestrzeniał.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

sierpień, 2021

X