Nowy parking na os. Niepodległości. Miasto przewidziało za mało pieniędzy na prace projektowe

-

Miasto chce wybudować duży parking na miejscu dawnego boiska asfaltowego na os. Niepodległości, zlokalizowanego między powstającą KN-2, a ul. Legionów Polskich. Na razie rozpisano przetarg na prace projektowe, ale wygląda na to, że zarezerwowano na ten cel za mało pieniędzy.

Zgodnie z zapisami przetargu oferenci mieli wycenić realizację zamówienia obejmującego wykonanie dokumentacji technicznej (projektowo/kosztorysowej) oraz złożenie wniosku o decyzję pozwolenia na budowę. Wykonawca ma być zobowiązany do zaprojektowania miejsc parkingowych naziemnych wraz z ewentualnymi przekładkami istniejącej infrastruktury podziemnej, odwodnienia i retencją wód opadowych oraz oświetleniem oraz opracowania niezbędnej uzgodnionej dokumentacji branżowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego.

W zeszłym tygodniu otwarto nadesłane oferty, a miasto poinformowało, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 15 tys. zł. Obie złożone oferty są jednak znacznie wyższe: jedna opiewa na 36,7 tys. zł, a druga na 84,3 tys. zł.

Dawne asfaltowe boisko już teraz służy za parking, natomiast inwestycja zwiększy powierzchnię placu i w ten sposób liczbę dostępnych miejsc postojowych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

styczeń, 2023