Nowy Sekretarz Powiatu Brzeskiego

-

Z początkiem sierpnia 2021 r. stanowisko Sekretarza Powiatu Brzeskiego w Starostwie Powiatowym w Brzesku objął pan Krzysztof Klimek. Zastąpił Renatę Dziedzic, która rozstała się z piastowanym przez siebie stanowiskiem i przeszła na zasłużoną emeryturę.

Fot. powiatbrzeski.pl

Krzysztof Klimek jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Tytuł zawodowy uzyskał na kierunku marketing i zarządzanie.

Z samorządem jest związany od ponad 30 lat. Swoją drogę zawodową rozpoczął na stanowisku kierowniczym w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Iwkowej. Po reaktywacji instytucji samorządu terytorialnego w 1990 r. został wybrany na wójta Gminy Iwkowa i piastował tę funkcję przez trzy kolejne kadencje.

Rok 1998 przyniósł kolejne zmiany w sferze samorządowej – na nowo powołano do życia powiaty. Pan Krzysztof Klimek zgodnie z wolą wyborców znalazł się w Radzie Powiatu Brzeskiego i pełnił tam funkcję wiceprzewodniczącego. Po kilku latach, w roku 2003 r., na stałe związał się z samorządem powiatowym, obejmując w Starostwie Powiatowym w Brzesku samodzielne stanowisko ds. inwestycji i rozwoju.

Po restrukturyzacji wydziałów został dyrektorem Wydziału Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji. A w 2020 roku do kompetencji pana Krzysztofa Klimka dołączyły zadania z zakresu architektury i budownictwa.

Wiele lat doświadczenia w pracy samorządowca, bardzo dobra znajomość mechanizmów funkcjonowania administracji publicznej, profesjonalizm oraz doskonałe umiejętności kierownicze pozwolą Panu Sekretarzowi szybko wdrożyć się w bieżący rytm pracy Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz efektywnie zarządzać jego strukturami.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

sierpień, 2022

X