Zalegasz z płatnościami wobec gminy Borzęcin? Trafisz do Krajowego Rejestru Długów

-

To ważna wiadomość dla wszystkich mieszkańców, którzy solidnie i terminowo wywiązują się z opłat i podatków na rzecz gminy Borzęcin. Natomiast niekorzystna dla tej niewielkiej części, która uporczywie tego nie robi. Odtąd bowiem dłużnicy gminy Borzęcin w celu poprawy ściągalności zobowiązań finansowych będą wpisywani na ogólnodostępną listę Krajowego Rejestru Długów.

Taki wpis oznacza, że banki odmówią im kredytu, sklepy sprzedaży na raty, a operatorzy telewizji kablowej, telefonii komórkowej czy internetu mogą odstąpić od podpisania z nimi umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych i multimedialnych.

Umowę z Krajowym Rejestrem Długów podpisano nie tylko w celu zminimalizowania zaległości w podatkach i opłatach lokalnych. Podpisano ją przede wszystkim dlatego, aby mieszkańcy, którzy z niczym nie zalegają, mieli poczucie, że gmina należycie dba o to, aby na jej rzecz solidarnie i bez wyjątku, płacili wszyscy do tego zobowiązani. Stąd obecnie wszelkie pisma finansowe gminy Borzęcin będą opatrywane pieczęcią informującą o współpracy z KRD – wyjaśniają urzędnicy.

Dłużnicy, którzy są zagrożeni wpisaniem na listę KRD, otrzymają od gminy upomnienie opatrzone odpowiednią pieczęcią ostrzegawczą. Z reguły takie upomnienie wysyła się, gdy zadłużenie przekroczy 200 zł, a czas zwłoki 60 dni. Jeśli suma wyszczególniona w upomnieniu nie zostanie opłacona w wyznaczonej wysokości i czasie (w uzasadnionych przypadkach losowych można wystąpić do gminy z wnioskiem o przesunięcie terminu lub rozłożenie kwoty na raty), nazwisko dłużnika trafi do Krajowego Rejestru Długów i pozostanie na tej liście aż do całkowitej spłaty należności. A jakie są tego niektóre konsekwencje, wspomniano powyżej.

Wpis na listę KRD jest zgodny z prawem. Upoważnia do tego ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych – dodają urzędnicy.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2023