R e k l a m a

Korowód żniwny przeszedł ulicami Bochni – ZDJĘCIA

-

W niedzielę w Bochni zorganizowano tradycyjne Dożynki Powiatowe. Wydarzenie rozpoczął korowód żniwny, który przeszedł z pl. gen. Okulickiego do Bazyliki św. Mikołaja, gdzie odprawiono mszę w intencji tych wszystkich, którzy produkują żywność: rolników, sadowników, ogrodników i pszczelarzy. W dożynkach wzięło udział 14 delegacji z wieńcami z 6 gmin powiatu bocheńskiego.

Po mszy przeprowadzono konkurs na najładniejszy tradycyjny wieniec żniwny. Komisja w składzie: Adam Korta (starosta bocheński, przewodniczący komisji), Stanisław Bukowiec (poseł na Sejm RP), Gustaw Korta (zastępca burmistrza Bochni), ks. Stanisław Kania (duszpasterz rolników), Agnieszka Żołna-Zdunek (dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej) oraz Mariola Pilch, miała niełatwe zadanie, gdyż poziom artystyczny wielu prezentowanych wieńców był bardzo wysoki.

Ostatecznie zwycięzcami tegorocznego konkursu zostali:

1. miejsce – sołectwo Kopaliny
2. miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Łomnej
3. miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnicy Dolnej

Komisja postanowiła przyznać też trzy równorzędne wyróżnienia: Koło Gospodyń Wiejskich w Buczynie, Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylu, Koło Gospodyń Wiejskich w Nieszkowicach Małych.

Laureaci otrzymali nagrody finansowe ufundowane przez Powiat Bocheński. Dodatkowo ks. Stanisław Kania ufundował jedno wyróżnienie, które otrzymała wspólnota z kościoła św. Jakuba w Rozdzielu.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia