R e k l a m a

Bochnia. Unieważniono przetarg na przebudowę łącznika przy urzędzie miasta. Firma chciała 447 tys. zł

-

W poniedziałek bocheński magistrat poinformował o unieważnieniu postępowania przetargowego na przebudowę fragmentu ul. Kącik, będącego łącznikiem pomiędzy ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Rzeźnicką. Wykonawca zadania „Rynek OD-NOWA” chciał trzy razy więcej niż kwota zakładana przez urzędników.

Deptak wzdłuż wschodniej części urzędu miasta ma upodobnić się do odnowionych już ulic w centrum miasta. O tym temacie była już mowa na jednej z sesji rady miasta (link do naszej publikacji TUTAJ).

Zamówienie obejmuje roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni jezdni i chodnika z kostki kamiennej. Prace miały zostać zrealizowane w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy.

W postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta o wartości 447 324,05 zł pochodząca od firmy Polskie Surowce Skalne Spółka z o.o., Grupa Budowlana, ul. Wrocławska 1 D, 55-040 Bielany Wrocławskie, czyli wykonawcy zadania „Rynek OD-NOWA”.

Na to zadanie przeznaczono 150 tys. zł. – Po analizie Zamawiający stwierdził, że nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej, ponieważ cena złożonej oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego – wyjaśnili urzędnicy bocheńskiego magistratu.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc