R e k l a m a

Rondo na łączniku autostradowym będzie miało im. Honorowych Dawców Krwi?

-

Do bocheńskiego magistratu wpłynął wniosek o nadanie nazw dwóm rondom wybudowanym w ramach pierwszego etapu łącznika autostradowego w Bochni: Honorowych Dawców Krwi dla ronda na skrzyżowaniu z ul. Smyków i Polskiego Czerwonego Krzyża dla ronda na skrzyżowaniu z ul. Krzeczowską. Podczas ostatniego posiedzenia komisji kultury radni zaakceptowali pierwszą z propozycji.

Wnioskodawcą jest Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini. W uzasadnieniu przybliżono historię Polskiego Czerwonego Krzyża.

– „Wnioskowane nazwy nawiązują do działalności Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest to najstarsza polska organizacja humanitarna (od 18.01.1919), która jest członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Jej głównymi zadaniami są: udzielanie pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, nauka udzielania pierwszej pomocy, pomoc socjalna, propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, prowadzenie zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, rozpowszechnianie wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych, zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych” – napisał Adam Boruta, wiceprezes Gminnego Klubu HDK w Drwini.

– „Krew lub jej składniki pozyskiwane są od Honorowych Dawców Krwi i są przekazywane szpitalom, klinikom oraz instytutom dokonujących skomplikowanych operacji przeszczepów i innych zabiegów ratujących życie. Krew jest lekiem, którego nie można zastąpić. Podawana jest w sytuacjach zagrożenia życia. Otrzymują nią chorzy w sytuacjach: 1. po ciężkich krwotokach, urazach, wypadkach, oparzeniach; 2. poddawani skomplikowanym operacjom chirurgicznym, kardiochirurgicznym, ginekologicznym, ortopedycznym, itp.; 3. leczeni z powodu niedokrwistości i chorób szpiku kostnego; 4. chorzy na hemofilię; 5. kobiety w ciąży i po porodzie, kiedy był duży ubytek krwi i/lub znaczna anemia; 6. leczeni z powodu chorób nowotworowych” – wyliczył wnioskodawca.

W piśmie zwrócono też uwagę, że zaproponowane nazwy rond spełniają wymagania określone w odpowiedniej uchwale, a takie nazwy znajdują się w wielu miastach w Polsce.

Tematem zajęli się już podczas ostatniego posiedzenia radni komisji kultury. Jak poinformowała w rozmowie z Bochnianin.pl radna Anna Morajko, przewodnicząca tej komisji, radni zdecydowali się rozpocząć procedurę nadania im. Honorowych Dawców Krwi dla ronda na skrzyżowaniu z ul. Smyków. Dla drugiej propozycji nie wyrazili swojej przychylności.

Wdrożenie procedury oznacza konieczność zdobycia kilku opinii m.in. zarządu osiedla. Ostateczna decyzja będzie należała do Rady Miasta Bochnia.

Otwarcia pierwszego etapu łącznika autostradowego można spodziewać się wkrótce.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia