Powiat bocheński. Trzy nauczycielki z awansem zawodowym

-

Trzy nauczycielki kontraktowe ze szkół prowadzonych przez powiat bocheński uzyskało awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Awanse formalnie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych otrzymały z rąk starosty bocheńskiego Adama Korty.

Awanse otrzymały:

  • Krystyna Wnęk – nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz funkcjonowania osobistego i społecznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni;
  • Kinga Fasuga – nauczyciel przedmiotów gastronomicznych zawodowych w branży gastronomicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie;
  • Ewa Drabina – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.

Przed odebraniem aktów mianowania, awansowane nauczycielki złożyły uroczyste ślubowanie według następującej roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

– Gratuluję państwu świetnego przygotowania do egzaminu oraz awansu zawodowego, życząc z tego miejsca przede wszystkim wielkiej satysfakcji z pełnionych obowiązków. Dziękuję państwu za dotychczasowe zaangażowanie – mówił Adam Korta, starosta bocheński.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

październik, 2021

X