R e k l a m a

Od roku Bochnia ma uchwałę krajobrazową. Koniec okresu przejściowego

-

Dokładnie rok temu weszła w życie uchwała krajobrazowa, które reguluje zasady umieszczania reklam w przestrzeni publicznej w Bochni. Od tego czasu było 12 miesięcy na dostosowanie do nowych przepisów obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Czas właśnie się skończył.

W lutym 2018 roku Rada Miasta Bochnia przegłosowała uchwałę krajobrazową. Przepisy dotyczą całego miasta, choć nie wszędzie są takie same. Uchwała krajobrazowa dzieli bowiem Bochnię na sześć obszarów. Najbardziej restrykcyjne regulacje przewidziano oczywiście w śródmieściu.

Szczegółowe zasady

Dokument bardzo szczegółowo określa rodzaje, rozmiary oraz dozwolone miejsca mocowania szyldów oraz reklam.

Wśród wspólnych ustaleń dla prawie każdego obszaru są np. nakaz dostosowania reklamy do kompozycji architektonicznej, stylu elewacji z uwzględnieniem jej kolorystyki; wszystkie nośniki reklamowe muszą być bezpośrednio związane z działalnością prowadzoną w obiekcie, na którym zostały umieszczone.

Szczegóły w uchwale, którą można przeczytać TUTAJ.

Uchwała krajobrazowa weszła w życie 1 kwietnia 2018 r. Okres przejściowy trwał 12 miesięcy, czyli właśnie się zakończył.

Będzie przewodnik

Dokument miał pomóc w uporządkowaniu chaosu reklamowego. Niestety na razie dużych efektów nie ma. Poza nielicznymi przypadkami, reklamy nie zostały wymienione, ani usunięte (i to nawet na ogrodzeniach jednostek podlegających miastu! – przykład PSP nr 1). Co teraz?

Była inicjatywa przygotowania przewodnika po uchwale krajobrazowej. To oczywiście nie jest obowiązkowy element. Jednak samorząd nie jest od tego, żeby natychmiast karać za niedostosowanie się do zapisów uchwały, ale przede wszystkim edukować. Nadrzędnym celem tego wszystkiego jest estetyka miasta. Doprowadzenie do tego, żeby miasto nie było zaśmiecone brzydkimi, szpecącymi reklamami, a takich reklam u nas nie brakuje – powiedział w rozmowie z Bochnianin.pl Gustaw Korta, zastępca burmistrza Bochni.

Przewodnik zawierający katalog dobrych praktyk na razie nie jest gotowy. – Będziemy próbowali stworzyć taki przewodnik – zapewnił Gustaw Korta.

Na razie bez kar

Na razie urząd nie zamierza stosować kar wobec zapisów, które można interpretować w różny sposób (przynajmniej do czasu publikacji przewodnika). – Natomiast na pewno ta uchwała zawiera ewidentne zapisy, które można egzekwować od razu. Myślę, że bez specjalnego przewodnika można zdjąć z naszych ogrodzeń ceratowe reklamy, które są zakazane. Można też usunąć z krajobrazu inne ewidentne elementy – powiedział Gustaw Korta.

W referacie architektury i planowania przestrzennego mamy osobę, która ma upoważnienie do prowadzenia kontroli przestrzegania zapisów uchwały krajobrazowej. Takie kontrole będą prowadzone w obecności strażników miejskich. Nie chodzi od razu o karanie, ale zwrócenie uwagi – zaznaczył Gustaw Korta.

Upominane będą również jednostki podległe miastu. – Myślę, że pierwszymi działaniami będą pisma do naszych jednostek z przypomnieniem o dostosowaniu się do uchwały krajobrazowej. Zobowiążemy dyrektorów do odpowiedniego działania. Nie można egzekwować od innych podmiotów, jeśli samemu się nie przestrzega – stwierdził Gustaw Korta.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc