W ZS Nr 1 rusza kształcenie dualne. Podpisano umowy z firmami branży chłodniczej

-

W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego starosta bocheński Adam Korta podpisał z czterema wiodącymi firmami z Bocheńszczyzny porozumienie związane z realizacją kształcenia dualnego przez uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni.

Od września uczniowie popularnego Mechanika uczący się na kierunku Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji będą mogli łączyć naukę w szkole z praktykami zawodowymi w bocheńskich firmach Bolarus i CEBEA, wiśnickim Igloo oraz rzezawskiej firmie MAWI.

Kształcenie dualne opiera się na ścisłej współpracy pomiędzy szkołą zawodową a zakładem pracy. To połączenie nauki z pracą. Oba te podmioty dzielą pomiędzy siebie obowiązek kształcenia młodego człowieka. System ten jest bardzo wysoko ceniony, ze względu na ścisły związek teorii z praktyką, dlatego bardzo się cieszę, że udało się podpisać to porozumienie – zaznacza starosta Adam Korta.

System ten łączy nauczanie bezpośrednio z rynkiem pracy, dzięki czemu pracodawcy i potencjalni pracownicy mogą nawiązać kontakt już na etapie nauczania. Dzięki temu uczniów – przyszłych pracowników przygotowuje się bezpośrednio pod rynek pracy.

Podpisane porozumienie zakłada zapewnienie uczniom przez zakład pracy odpowiednich warunków do realizacji praktycznej nauki zawodu, zapewnienie nauczycieli, instruktorów oraz opiekunów praktyk zawodowych.

W podpisaniu wzięli udział Elwira Bohdanowicz i Bogusław Gąsiorek prezesi Bolarusa, Tomasz Młynarski i Przemysław Włodarczyk reprezentujący firmę IGLOO, Bogumił Stęplewski z CEBEA, Wiesław Dziedzic właściciel firmy MAWI, władze powiatu – starosta Adam Korta i wicestarosta Ryszard Drożdżak oraz Jan Balicki dyrektor Mechanika.

Umowa została podpisana do grudnia 2025 roku.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

styczeń, 2023