R e k l a m a

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bochni – SZKOŁĄ eTWINNING!

-

W Szkole Podstawowej nr 1 każdego roku realizowane są projekty programu eTwinning. W 2017 roku projekt „No Child Left Behind!” został uhonorowany II miejscem w konkursie ogólnopolskim na najlepszy projekt eTwinning. Szkoła otrzymała szereg „Krajowych oraz Europejskich Odznak Jakości”, które przyznawane są wybitnym projektom i wskazują osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu.

W tym roku, 39 polskich szkół (w tym 28 szkół podstawowych) dołączyło do grona placówek wyróżnionych Odznaką Szkoła eTwinning.

Jest to uznanie nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, ale także ogromnego zaangażowania całego zespołu eTwinning działającego w szkole na szczeblu europejskim.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bochni została uznana za pioniera i lidera w następujących obszarach:

  • praktyki cyfrowe
  • praktyki w zakresie e-Bezpieczeństwa
  • innowacyjne i kreatywne podejścia do nauczania
  • promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry
  • promowanie praktyk uczenia się nauczycieli i uczniów w oparciu o współpracę

Pracownicy oraz dyrektorzy szkół, którym ta odznaka została przyznana, będą zapraszani do udziału w specjalnych programach rozwoju.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc