R e k l a m a

Szkolne wycieczki do bocheńskiej kopalni soli mogą być dofinansowane przez MEiN

-

Kopalnia Soli Bochnia znalazła się w gronie punktów edukacyjnych rekomendowanych w pilotażowym programie Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.

Bocheńska kopalnia znalazła się na wykazach punktów edukacyjnych dla szkół we wszystkich trzech grupach wiekowych:

– I grupa – klasy 1-3 ze szkół podstawowych,
– II grupa – klasy 4-8 ze szkół podstawowych,
– III grupa – szkoły ponadpodstawowe.

W ramach projektu „Poznaj Polskę” szkoły mają otrzymywać środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki (znajdujących się we wspomnianym wykazie punktów edukacyjnych). Ministerstwo przewidziało na ten cel w sumie 15 mln zł. Wsparcie będzie mogło być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu.

Szkoły będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki. Nabór wniosków ruszy 6 września 2021 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc