R e k l a m a

Płatne parkowanie na ul. Solna Góra? Na razie uchwałę ściągnięto z porządku obrad

-

Na odbywającą się w miniony czwartek sesję Rady Miasta Bochnia przygotowano projekt uchwały rozszerzający Strefę Płatnego Parkowania o ul. Solna Góra. Dokument ściągnięto jednak z porządku obrad.

Zaproponowana w projekcie uchwały zmiana polegała na dopisaniu do wykazu ulic znajdujących się w obszarze B Strefy Płatnego Parkowania ul. Solna Góra. Po zaakceptowaniu tej uchwały przez radnych parkowanie w tym miejscu byłoby płatne.

Uzasadnienie

Jak urzędnicy uzasadnili potrzebę powiększenia Strefy Płatnego Parkowania?

Zmiany opierają się na wprowadzeniu poboru opłat parkingowych na ul. Solna Góra, która znajduje się w granicach strefy płatnego parkowania, a na której nie były dotychczas pobierane opłaty. Ze względu na to, iż na ul. Solna Góra występuje deficyt miejsc postojowych, jest tam zlokalizowanych 5 kopert postojowych i brak jest rotacji, zasadnym jest wprowadzenie opłat za postój samochodów na tej ulicy” – napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Uchwałę ściągnięto z porządku obrad

Z wnioskiem o ściągnięcie projektu uchwały z porządku obrad wystąpili radni z klubu Bocheńska Wspólnota Samorządowa. Należą do niego: Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń i Damian Słonina.

W imieniu klubu radnych Bocheńskiej Wspólnoty Samorządowej wnosimy o zdjęcie z porządku obrad punktu 7d zmiany uchwały ws. wprowadzenia strefy płatnego parkowania. Swój wniosek motywujemy tym, że na komisji rewizyjnej został złożony wniosek o renegocjację warunków umowy. W związku z tym chcemy poczekać z tą uchwałą na rozstrzygnięcie tego wniosku – powiedział radny Damian Słonina, przewodniczący komisji prawa i spraw obywatelskich.

Wspomniany wniosek o renegocjację warunków umowy dotyczy umowy z operatorem Strefy Płatnego Parkowania. Z takim wnioskiem wystąpiła w lutym komisja rewizyjna (na razie nie ma odpowiedzi). Wątpliwości radnych dotyczą przede wszystkim podziału pieniędzy z opłat parkingowych (do operatora trafia 89,5 proc., a do kasy miasta tylko 10,5 proc.) oraz zwiększonej liczby miejsc parkingowych w stosunku do założeń przetargowych (szacowano 350 miejsc, jest 480). Więcej na ten temat TUTAJ.

Radni przychylili się do wniosku o ściągnięcie projektu uchwały z porządku obrad (17 głosów „za”, 2 „przeciw”). Dlatego tematem w ogóle nie zajmowano się podczas czwartkowej sesji.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia