R e k l a m a

W Muzeum o fenomenie bocheńskiej „Solidarności” – ZDJĘCIA

-

W czwartek w bocheńskim Muzeum odbyło się autorskie spotkanie z Ireneuszem Sobasem oraz promocja książki „Dekada wolności. Fenomen bocheńskiej „Solidarności” z lat 1980-1990″.

Zorganizowane staraniem Kierownictwa Oddziału Nr 4 w Bochni NSZZ „Solidarność” wydarzenie zgromadziło na muzealnym dziedzińcu bardzo liczną publiczność. Prowadząca spotkanie kierownik tejże struktury pani Agnieszka Morawiec powitała wielu ważnych gości, w tym Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolski Adama Lacha, posła Sejmiku Małopolski Piotra Dziurdzię, burmistrza miasta Stefana Kolawińskiego a także radnych miasta oraz powiatu.

Obecnych było również wielu członków struktur NSZZ „Solidarność” z lat 80. ubiegłego wieku, chociażby dawny poseł Jerzy Orzeł. Zostali również przywołani z nazwiska zasłużeni , choć nieżyjący już, członkowie, których pamięć została uczczona minutą ciszy.

Podczas spotkania wszyscy mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych uwag i przemyśleń Ireneusza Sobasa, odnoszących się do jego publikacji o przeszłości bocheńskiej „Solidarności”. Autor zechciał przybliżyć słuchaczom nieco treść swego dzieła, przypominając tym samym wiele istotnych faktów z działalności lokalnego ruchu solidarnościowego w latach 80 i 90. XX wieku. Wspomniał m.in. o początkach związku, powstaniu bocheńskiego Komitetu Obywatelskiego, organizowanych manifestacjach formach strajków, kształtowaniu się struktur, pierwszych w pełni demokratycznych wyborach samorządowych i odniesionych sukcesach kandydujących działaczy, jak niesamowite poparcie dla posła ziemi brzesko-bocheńskiej Jerzego Orła w formie 132 tys. głosów mu oddanych. Przypomniał też konspiracyjną działalność wydawniczą podziemnej pracy czy też próby nadawania audycji konspiracyjnych.

Interesujący wywód autorski skłonił wielu z przybyłych gości do zakupu książki, którą można było wzbogacić o dedykację autorską. Można też było z nim porozmawiać, czy też podzielić się własnymi spostrzeżeniami; a do wymiany zdań w już mniej oficjalnych, prywatnych rozmowach, prowadzonych przy kawie, zachęcał przygotowany smaczny catering.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia