Józef Gawron nowym Wicemarszałkiem Małopolski, Tomasz Urynowicz odwołany

-

Sejmik Województwa Małopolskiego odwołał w piątek Tomasza Urynowicza z Zarządu Województwa Małopolskiego, a w jego miejsce powołał Józefa Gawrona. To konsekwencja politycznych wydarzeń „na górze” i wyjścia Porozumienia z koalicji Zjednoczonej Prawicy.

– Partia Jarosława Gowina – Porozumienie opuściło koalicję Zjednoczonej Prawicy, a pan Tomasz Urynowicz złożył rezygnację z członka naszego klubu. Co za tym idzie utracił poparcie naszego klubu. To rzecz oczywista, że spowodowało to jedno działanie – złożenie wniosku o odwołanie z funkcji wicemarszałka województwa małopolskiego – wyjaśnił podczas sesji marszałek Witold Kozłowski. Dodał przy tym: – Z wicemarszałkiem Tomaszem Urynowiczem współpracowaliśmy przez blisko 3 lata. Wiele rzeczy udało nam się z powodzeniem zrealizować. Pragnę serdecznie podziękować za ten okres współpracy.

W głosowaniu tajnym w sprawie odwołania Tomasza Urynowicza wzięło udział 35 radnych. Głosów ważnych oddano 29, a głosów nieważnych oddano 6. Za odwołaniem zagłosowało 23 radnych, przeciw było 6 radnych.

W związku z odwołaniem wicemarszałka Tomasza Urynowicza konieczne było powołanie nowego Członka Zarządu Województwa Małopolskiego. Radni zdecydowali o powołaniu na stanowisko wicemarszałka województwa małopolskiego Józefa Gawrona.

W głosowaniu tajnym nad tym punktem porządku obrad wzięło udział 35 radnych. Głosów ważnych oddano 34, a głosów nieważnych oddano 1. Za powołaniem Józefa Gawrona było 25 radnych, przeciw było 9 radnych. 

***

Józef Gawron jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, magistrem inżynierem mechanikiem o specjalności „Technologia maszyn”. Ukończył również studia podyplomowe informatyczne, studia podyplomowe ekonomiczne o specjalności „Przedsiębiorczość” oraz studia podyplomowe „Menadżer Ochrony Zdrowia”. 

Na drodze swojej kariery zawodowej był nauczycielem informatyki w Zespole Szkół Podstawowych w Proszowicach, Komendantem Wojewódzkim Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie, Zastępcą Dyrektora ds. Administracji i Logistyki Szpitala Powiatowego w Brzesku. Prowadził samodzielną działalność gospodarczą – Zakład usług informatycznych INF-NET – jako partner autoryzowany firmy Comarch w Krakowie. 

W latach 2015-2018 zajmował stanowisko Wicewojewody Małopolskiego. W tym czasie realizował zadania związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży. Ostatnie lata pracował na stanowiskach menadżerskich w Tauron Polska Energia S. A. oraz w Kopalni Wapienia „Czatkowice”. 

Józef Gawron jest doświadczonym samorządowcem. Obecnie jest radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego z okręgu tarnowskiego, natomiast w latach 2006-2015 był nieprzerwanie przez trzy kadencje radnym powiatu proszowickiego. Angażował się społecznie w kilka rad społecznych szpitali, od trzech kadencji jest członkiem Rady Programowej TVP S. A. Oddział w Krakowie. Jest współzałożycielem lokalnego stowarzyszenia „Gniazdo – Ziemia proszowicka”. 

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2022