Bochnia. Będzie regulamin korzystania z Rynku: Zakaz picia z fontanny i dokarmiania gołębi

-

Urzędnicy przygotowali „Regulamin korzystania z Rynku w Bochni”. Dokument w formie uchwały będzie prawdopodobnie głosowany podczas wrześniowej sesji Rady Miasta, a wcześniej radni będą rozmawiali na jego temat na komisjach problemowych.

Projekt uchwały oprócz treści proponowanego regulaminu zawiera krótkie uzasadnienie: „W związku z faktem zakończenia prac rewitalizacyjnych w obrębie Rynku, koniecznym jest uregulowanie zasad korzystania z tej przestrzeni przez jego właściciela, czyli Gminę Miasta Bochnia. W szczególności dotyczy to przepisów porządkowych”.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z RYNKU W BOCHNI [PROJEKT]

1. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania.

2. Rynek w Bochni jest obiektem ogólnodostępnym, którego administratorem jest Urząd Miasta Bochnia.

3. Granice Rynku przedstawia załącznik graficzny do niniejszego regulaminu [grafika poniżej].

4. Z terenu Rynku i urządzeń znajdujących się na Rynku należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób nie zagrażający innym użytkownikom.

5. Na terenie Rynku obowiązuje zakaz:

1) naruszania porządku, zaśmiecania i zanieczyszczania terenu,
2) niszczenia urządzeń, aranżacji i innych elementów zabudowy Rynku,
3) nieupoważnionego przemieszczania elementów aranżacji Rynku,
4) niszczenia roślinności, rozkopywania gruntu, łamania gałęzi i zrywania kwiatów,
5) wchodzenia na donice z zielenią,
6) spożywania alkoholu, poza miejscami, dla których wydano zostało stosowne pozwolenie, w czasie wynikającym z tego pozwolenia,
7) umieszczania bez zgody zarządcy Rynku napisów, ogłoszeń oraz innych materiałów reklamowych i promocyjnych,
8) organizowania imprez masowych bez zgody zarządcy Rynku,
9) poruszania się po płycie Rynku wszelkimi pojazdami, z wyjątkiem pojazdów posiadających pisemną zgodę zarządcy Rynku, pojazdów utrzymania Rynku oraz pojazdów uprzywilejowanych,
10) parkowania pojazdów poza wyznaczonymi miejscami,
11) jazdy po płycie Rynku na rolkach, wrotkach, deskorolkach, rowerach i hulajnogach itp.
12) dokarmiania gołębi.

6. Na terenie Rynku obowiązuje nakaz:

1) prowadzenia psów na smyczy i w kagańcu,
2) sprzątania odchodów pozostawionych przez psa.

7. W czasie przebywania na terenie wokół fontanny zabrania się:

1) zatykania dysz fontanny,
2) jazdy po powierzchni fontanny na rolkach, wrotkach, deskorolkach, rowerach i hulajnogach itp.,
3) picia wody z fontanny,
4) wlewania do fontanny jakichkolwiek płynów, w tym środków czystości,
5) wprowadzania zwierząt do niecki fontanny,
6) kąpieli i mycia ludzi lub zwierząt, mycia i prania przedmiotów oraz rzeczy w fontannie.

Granice Rynku w Bochni

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

listopad, 2021

X