R e k l a m a

Święto Batalionu i defilada wojskowa na Rynku w Bochni – ZDJĘCIA, WIDEO

-

W sobotę na bocheńskim Rynku odbyła się uroczystość, podczas której 21 Batalion Logistyczny im. gen. Jerzego K. Dobrodzickiego w Rzeszowie otrzymał sztandar ufundowany przez samorząd Powiatu Bocheńskiego i Miasta Bochnia.

Wojskowe losy patrona jednostki związane były także z Bochnią.

Jerzy K. Dobrodzicki urodził się 14 grudnia 1884 r. w Wadowicach. Wybrał karierę wojskową i od 1905 r. był zawodowym oficerem austriackiej piechoty. Był także aktywnym członkiem Związku Walki Czynnej, a w 1908 r. nawiązał kontakt ze Związkiem Strzeleckim.

W I wojnie światowej walczył na froncie rosyjskim i włoskim. W drugiej połowie 1918 r., jako politycznie podejrzany (brał udział w tworzeniu tajnych komórek Polskiej Organizacji Wojskowej w armii Austro-Węgier), został wycofany z frontu i przeniesiony do Bochni, gdzie stanął na czele spisku oficerskiego, który pod koniec października dokonał przejęcia władzy w mieście z rąk zaborców.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został przyjęty do Wojska Polskiego. Z dniem 1 listopada 1918 r. otrzymał przydział do 20 pułku piechoty. Gen. Bolesław Roja, organizator Wojska Polskiego na terenie Galicji, mianował go majorem i polecił zorganizować w Bochni i okolicy późniejszy 2 pułk strzelców podhalańskich, którego został dowódcą. Na front wojny polsko-ukraińskiej wyruszył jako dowódca jednego z batalionów 2 pułku.

Sztandar, który został dziś oficjalnie przekazany jest repliką sztandaru 2 Pułku Strzelców Podhalańskich Wojska Polskiego z okresu II RP, przechowywanego w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Uroczystości zakończyła defilada:

Bezpośrednio po zakończeniu uroczystości na Rynku, w Parku Rodzinnym Uzbornia rozpoczął się piknik militarny, na którym zaprezentowano pojazdy wojskowe, którymi dysponują aktualnie Podhalańczycy.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia