Czwartkowe Spotkanie Muzealne. Wykład o zbiorze 152 monet

-

Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni zaprasza 7 października o godz. 17.30 na Czwartkowe Spotkanie Muzealne. Wojciech Wichnera (Kraków) przedstawi temat „Kolekcja prof. Konstantego Chylińskiego w zbiorach Muzeum w Bochni”.

Wśród numizmatów znajdujących się w zbiorach bocheńskiego muzeum szczególną uwagę zwraca dawna kolekcja prof. Chylińskiego. To niezwykle zróżnicowany pod względem chronologicznym zbiór 152 monet. Interesująca kolekcja, która w 1959 roku stała się częścią zbiorów Muzeum w Bochni, wzbudza wiele pytań, które wciąż pozostają bez ostatecznej odpowiedzi.

Jaka idea mogła przyświecać jej powstaniu? Czy Konstanty Chyliński miał jakieś szczególne zainteresowania na polu numizmatyki? Czy da się odtworzyć potencjalne drogi nabywania monet do zbioru? Jak prezentuje się on na tle badań nad przedwojennym polskim kolekcjonerstwem numizmatów? Czy twórcą i pomysłodawcą omawianego zespołu monet był na pewno Konstanty Chyliński?

Odpowiedzi na powyższe pytania spróbuje dostarczyć Wojciech Wichnera, który poświęcił wyżej wymienionej kolekcji pracę magisterską pt. „Dawna kolekcja monet profesora Konstantego Chylińskiego na tle przedwojennego ruchu numizmatycznego we Lwowie” – przygotowaną w Zakładzie Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii UJ pod kierunkiem prof. Jarosława Bodzka.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2023