Bochnia. Budowa nowej galerii. Sąsiedzi boją się o swoje domy

-

Mieszkańcy domów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji realizowanej naprzeciw stadionu MOSiR boją się, że budowa zagraża ich budynkom. Zaalarmowali nadzór budowlany, zawiadomili też prokuraturę. Inwestor wskazuje, że budowa realizowana jest zgodnie z projektem, w którym przewidziane jest wzniesienie odpowiedniego muru oporowego, natomiast sytuację skomplikowały żądania finansowe wysunięte przez jedną z rodzin.

Przy ul. Kazimierza Wielkiego ma stanąć budynek, w którym funkcjonować będzie galeria handlowa. Realizacja inwestycji wymagała ścięcia skarpy w północnej i zachodniej części działki. Spowodowało to osunięcia ziemi na położonych wyżej, sąsiednich posesjach – osuwisko zabrało ogrodzenia i część ogrodów.

W połowie września zaniepokojeni mieszkańcy zaalarmowali nadzór budowlany. PINB pierwszą kontrolę przeprowadził 15 września i nakazał w trybie natychmiastowym zabezpieczenie skarp ziemnych folią budowlaną oraz monitorowanie postępu pęknięć gruntu na działkach sąsiednich, a także zamontowanie tzw. reperów kontrolnych na budynkach, monitorowanie zarysowania budynków w czasie prowadzenia robót, a także wezwanie projektanta oraz rzeczoznawcy budowlanego w celu ustalenia i wykonania dodatkowych zabezpieczeń budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonej budowy.

Kolejne kontrole PINB przeprowadził 21 i 27 września. Stwierdzono wówczas dalsze osuwanie się ziemi z przemieszczeniem i pęknięcia miejsc zabetonowanych. W międzyczasie 25 września rzeczoznawca budowlany zalecił wykonanie dodatkowych zabezpieczeń.

Mieszkańcy boją się o wpływ budowy na swoje domy, ale przekonują, że nie chcą blokować inwestycji i nie mają nic przeciwko powstaniu galerii handlowej – chcieliby tylko, aby wybudowano odpowiedni mur oporowy, który będzie przeciwdziałał dalszym osunięciom ziemi i zabezpieczy ich budynki.

Inwestor wskazuje natomiast, że wykonanie takiego muru jest w projekcie i poczynione są już zaawansowane przygotowania do jego wzniesienia. Nie neguje faktu osunięć ziemi z powodu prowadzonej budowy, ale według jego relacji już wcześniej z sąsiadami poczynione były ustalenia dotyczące odtworzenia szkód (np. odbudowy ogrodzeń). Twierdzi, że teraz sytuację skomplikowały nowe żądania finansowe skierowane przez jedną z rodzin w stosunku do firmy wykonawczej.

Tymczasem Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w celu określenia sposobu zabezpieczenia działek sąsiednich przed osuwaniem się gruntu, wydał wczoraj postanowienie nakładając na inwestora obowiązek przedłożenia stosownej ekspertyzy technicznej. Ma być ona gotowa do 25 października.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

sierpień, 2022

X