R e k l a m a

Gmina Bochnia: Zakończono termomodernizację budynków szkoły w Gawłowie i Nieszkowicach Wielkich

Dobiegła końca kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gawłowie i Nieszkowicach Wielkich. Teraz te szkoły można już oficjalnie wpisać na listę przyjaznych środowisku obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bochnia.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gminnych w Gawłowie 

W zakresie modernizacji energetycznej budynku w Gawłowie została wykonana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (demontażu starych grzejników żeliwnych i montażu nowych grzejników z zaworami termostatycznymi). Docieplone zostały stropy, ściana zewnętrzna oraz stropodach.

Wartość zadania: 687 702,73 zł

Dofinansowanie: 336 196,24 zł

Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana RENOWATION Stanisława Wójcik

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gminnych w Nieszkowicach Wielkich

W szkole, w Nieszkowicach Wielkich wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz w wymianą starych grzejników żeliwnych na nowe z zaworami termostatycznymi. Prace obejmowały również docieplenie ścian i stropów oraz wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej.

Wartość zadania: 739 109,61 zł

Dofinansowanie:  443 465,76 zł

Wykonawca: Zakład Budowlano-Remontowy BUDOLEX Stanisław Oleksy


Powyższe zadania zrealizowane zostały w ramach projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Bochnia” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4.  Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa Efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Dzięki wykonanej termomodernizacji poprawi się nie tylko bilans energetyczny obu obiektów, ale także ich estetyka, komfort uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. W Gminie Bochnia mamy 13 szkół i mam nadzieję, że jeszcze w tej kadencji, uda nam się zmodernizować w podobnym stopniu również wszystkie pozostałe budynki”- podkreśla Marek Bzdek, Wójt Gminy Bochnia. 

W obu budynkach zostały również wykonane dodatkowe prace, które z uwagi na swój zakres nie mogły zostać ujęte w projekcie. 

W Nieszkowicach Wielkich dodatkowo wykonano: podłogę z płyt OSB, uszczelnienie rynien i pokrycia dachowego, izolację ścian fundamentowych, czyszczenie i malowanie podbitki drewnianej, montaż czyszczaków i lejów spustowych na rurach spustowych, remont istniejących daszków, remont daszku nad głównym wejściem, okładzinę z granitu na schodach zewnętrznych, nawierzchnię z kostki brukowej wraz z przebudową schodów zewnętrznych do przedszkola (w trakcie realizacji).

Łączna kwota to 165 tys zł brutto.

W Gawłowie dodatkowo wykonano: podłogi z płyt OSB na poddaszu budynku, wymiana okna, wymiana 104 mb rynien, remont gzymsów, wyrównanie cokołów płytami styropianowymi, wymiana instalacji elektrycznej dla lamp na sali gimnastycznej

Łączna kwota to 46 131,30 zł brutto

Całość wykonanych w obu obiektach robót opiewa na kwotę 1 637 943,64 zł.

Najnowsze materiały Partnerów