43. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. Koncert w Łapanowie – ZDJĘCIA

-

W niedzielę na łapanowskim rynku odbył się Koncert Uwielbienia – uroczystość poświęcona uczczeniu kolejnej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Obchody zainaugurował wykład „Wolna świętość”, wygłoszony dla społeczności lokalnej tydzień wcześniej przez nauczycielkę CKZiU im. św. Jana Pawła II. Mieszkańcom gminy umożliwiono także zobaczenie wystawy „Historia jest historią ludzkich sumień”, udostępnioną szerokiej publiczności na łapanowskim rynku.

CKZiU w Łapanowie należy do Rodziny Szkół Jana Pawła II. W dziejach istnienia tej placówki społeczność szkolna wielokrotnie podejmowała inicjatywy upamiętniające pobyt Ojca Świętego na terenie gminy Łapanów i działania przypominające osobę Jana Pawła II, jego życie, posługę ludziom. W scenariuszu, którego autorką jest nauczycielka CKZiU, podkreślano zanurzenie świętego papieża w eucharystii, jego spotkania z Chrystusem w sakramencie ołtarza. Recytowanym i czytanym tekstom przez dzieci, młodzież i dorosłych towarzyszyły ulubione pieśni Jana Pawła II, śpiewane przez chór młodzieży i solistów. Za oprawę muzyczną i orkiestrę odpowiadał Stefan Chyrc.

W zamyśle organizatorów imprezy było włączenie w te obchody uczniów wszystkich szkół z terenu gminy, a także zaangażowanie osób dorosłych. Funkcję narratorów pełnili Sabina Zdebska –nauczycielka CKZiU oraz Edward Klejdysz – wyróżniony sołtys wsi Chrostowa – prywatnie rodzic absolwentów szkoły.

Przedsięwzięcie zorganizowano przy wsparciu województwa małopolskiego, a honorowy patronat nad koncertem objęli Włodzimierz Bernacki – sekretarz stanu w ministerstwie edukacji i nauki, Ryszard Pagacz – wicewojewoda małopolski oraz Witold Kozłowski – marszałek województwa małopolskiego.

Organizatorem koncertu było Centrum Kultury Gminy Łapanów, Fundacja Promocji i Rozwoju Gminy Łapanów. Partnerami zostali parafia św. Bartłomieja w Łapanowie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2022