Uczniowie Ekonomika we Włoszech i Grecji w ramach programu Erasmus+

-

W Zespole Szkół Nr 3 w Bochni realizowany jest projekt pn „Europejska ścieżka rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Bochni” w ramach programu Erasmus+. Na realizację zagranicznych staży zawodowych dla 166 uczniów oraz 18 nauczycieli kształcenia zawodowego, organizację podróży, zakwaterowania i wyżywienia oraz przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego, szkoła otrzymała prawie 300 tys. euro.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów  i nauczycieli oraz zdobycie przez nich nowych doświadczeń w branży hotelarsko – gastronomiczno–turystycznej i ekonomiczno–administracyjnej, zrealizowanie części praktyki zawodowej przez uczniów a także realizacja obowiązkowych szkoleń branżowych dla nauczycieli teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych.

Pierwsza mobilność edukacyjna projektu była realizowana we wrześniu br. we Włoszech, w okolicach Rimini, Riccione i Misano Adriatico.  Swój staż zawodowy we włoskich zakładach pracy odbyło 17 uczniów w zawodzie technik rachunkowości i 21 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 2 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa. We Włoszech swoje tygodniowe, obowiązkowe szkolenia branżowe odbyły również cztery nauczycielki przedmiotów zawodowych z obszarów: ekonomiczno-administracyjnego (EKA) i hotelarsko-gastronomiczno-turystycznego (HGT).

Druga mobilność realizowana była na przełomie września i pażdziernika w Grecji na tzw. Riwierze Olimpijskiej. W greckiej części projektu, swoje staże zawodowe zrealizowało w sumie 43 uczniów w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, a także 4 nauczycielki przedmiotów zawodowych w ramach szkoleń branżowych kadry kształcenia zawodowego – typu job shadowing. 

Praktyki zawodowe uczniów technikum, to element obowiązkowy w programie nauczania dla zawodu. Stanowią one uzupełnienie wiedzy nabywanej w trakcie zajęć teoretycznych. Realizacja praktyk w ramach stażu zagranicznego stanowi dużą wartość dodaną, uzyskiwaną przez poznanie zagranicznych standardów branżowych oraz zasad organizacji europejskich przedsiębiorstw. Staż zagraniczny daje możliwość pracy w międzynarodowym zespole i poznania specjalistycznego słownictwa zawodowego w języku angielskim. Praktyka w zagranicznym zakładzie pracy jest to zatem nie tylko doskonalenie kompetencji zdobytych w szkole, ale ich znaczące poszerzenie o poszukiwane na rynku pracy umiejętności dodatkowe, jak znajomości języka angielskiego, obycie kulturowe i obyczajowe i jakże przydatne dziś dla młodych ludzi, szeroko pojęte kompetencje społeczne.

Uczestnictwo uczniów i nauczycieli w zagranicznych stażach zawodowych jest bezpłatne i w całości finansowane ze środków programu Erasmus+.  Podstawowym kryterium wyboru uczniów są wyniki w nauce, głównie z przedmiotów zawodowych. Szansa wyjazdu na kilkutygodniową praktykę, jest więc dodatkową motywacją do systematycznej nauki, uzyskiwania coraz lepszych wyników nauczania i nauki języków obcych.

Wyjazd na praktyki zagraniczne poprzedziło odpowiednie przygotowanie językowe, kulturowe
i pedagogiczne. Uczestnicy wzięli udział w kursie językowym, który obejmował zajęcia z języka angielskiego zawodowego oraz z podstaw języka włoskiego i greckiego.   

Wszyscy uczestnicy w ramach przygotowania kulturowego i edukacyjnego realizowanego we Włoszech odwiedzili firmy z branży żywnościowej – fabrykę oliwy, winiarnię a czas wolny od zajęć objętych planem praktyk, wykorzystywany był na realizację wycieczek turystyczno-kulturowych. W programie znalazły się wycieczki do Bolonii, San Marino i Wenecji.

Uczestnicy greckiej części projektu swój czas wolny spędzili zwiedzając słynne Meteory, dolinę Olimpu oraz odbywając rejs na wyspę Skiathos.

Wszyscy uczestnicy projektu, po realizacji stażu, otrzymają certyfikaty uczestnictwa w stażu zagranicznym z elementami systemu ECVET (europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym), oraz certyfikat uczestnictwa w przygotowaniu językowym i kulturowym. Dodatkowym potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego jest certyfikat Europass Mobilność (potwierdzenie odbycia stażu zawodowego w innym kraju europejskim).

Następne staże zawodowe dla 83 uczniów i 10 nauczycieli, realizowane w ramach projektu przewidziane są na maj i wrzesień 2022 r.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2023