Polski Ład. Miliony dla samorządów w powiecie bocheńskim – LISTA inwestycji

-

W poniedziałek ogłoszono listę samorządowych inwestycji, które mają otrzymać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Sprawdziliśmy jakie zadania zgłosiły gminy z powiatu bocheńskiego i jakie otrzymają środki – lista poniżej.

Zgodnie z przedstawianymi założeniami rządu, program ma pomóc odbudować gospodarkę dotkniętą gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19 oraz pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski. Samorządy w całym kraju dostaną nawet do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania kosztów ponoszonych na inwestycje.

Do powiatu bocheńskiego trafi w sumie ponad 64 mln zł.

Miasto Bochnia wyda swoje prawie 11 mln na przebudowę układu komunikacyjnego na ul. Partyzantów oraz budowę mostu na potoku Babica na ul. Parkowej wraz z remontem przyległych alejek.

Fot. Twitter.com/@BzdekMarek

Premier Mateusz Morawiecki, który uczestniczył w ogłoszeniu listy beneficjentów pierwszej edycji programu, podkreślił, że po raz pierwszy po 1989 roku jednostki samorządu terytorialnego skorzystają z rządowego wsparcia inwestycyjnego w takiej skali.

Zgodnie z przyjętym regulaminem, o przyznaniu dofinansowania decydował Prezes Rady Ministrów w oparciu o rekomendację komisji powołanej przy KPRM. Na tej podstawie BGK wystawi promesy dla samorządów, a te uruchomią przetargi w ciągu maksymalnie pół roku od ich otrzymania.

Lista inwestycji w powiecie bocheńskim:

Gmina Miasta BochniaPrzebudowa układu komunikacyjnego ul. Partyzantów w Bochni8 970 000 zł
Gmina Miasta BochniaBudowa mostu na potoku Babica w Bochni na ul. Parkowej wraz z remontem przyległych alejek.1 900 000 zł
Gmina BochniaBudowa przedszkola w Baczkowie4 292 500 zł
Gmina BochniaZakup autobusów gminnych3 920 000 zł
Gmina DrwiniaPoprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Drwinia.4 245 750 zł
Gmina Lipnica MurowanaBudowa mostu na rzece Uszwicy wraz z przebudową drogi gminnej nr 580151 K, budowa chodnika oraz modernizacja parkingu w miejscowości Lipnica Dolna4 750 000 zł
Gmina ŁapanówModernizacja 17 dróg gminnych zniszczonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi na terenie gminy Łapanów.9 284 598 zł
Gmina Nowy WiśniczPrzebudowa i rozbudowa budynku katechetycznego do pełnienia funkcji przedszkola w miejscowości Królówka4 250 000 zł
Gmina RzezawaBudowa kompleksu boisk sportowych do gier zespołowych i lekkoatletyki wraz infrastrukturą towarzyszącą przy PSP w Rzezawie, gmina Rzezawa2 986 274 zł
Gmina TrzcianaKompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Trzciana7 600 000 zł
Gmina TrzcianaRozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Trzciana.2 375 000 zł
Gmina ŻegocinaBudowa wraz z remontem dróg gminnych4 750 000 zł
Powiat BocheńskiModernizacja dróg powiatowych na odcinkach dróg: nr 2072K Ujazd – Kamionna, nr 1444K Nieprześnia – Sobolów, nr 2090K Ostrów Szlachecki – Ostrów Królewski4 996 050 zł

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2022