R e k l a m a

Rusza remont dachu siedziby PCPR, PINB i prokuratury

-

Zarząd Powiatu w Bochni podpisał umowę na remont dachu budynku byłego internatu „Mechanika” przy ul. Windakiewicza. Obecnie swoją siedzibę ma tam m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Prokuratora Rejonowa. Koszt inwestycji to prawie 800 tys. zł.

Wiele osób, szczególnie niepełnosprawnych, które korzystają z pomocy PCPR zwracało się do mnie w sprawie remontu tego budynku. Rozpoczynamy I etap inwestycji w tym budynku. Mam nadzieję, że niedługo uda się rozpocząć dalszy remont tego budynku – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

Zakres robót obejmuje demontaż obróbek blacharskich i orynnowania, rozbiórkę istniejących gzymsów, montaż folii paroizolacyjnej na stropodachu, belek podwalinowych i murłat, elementów drewnianej więźby dachowej i ułożenie na stropodachu termoizolacji, wykonanie pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, podbitek okapów, montaż nowego orynnowania i rur spustowych oraz drabinek śniegowych oraz instalacji odgromowej.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego remont wykona firma Marcin Gut z Pleśnej. Prace mają się zakończyć do 15 października br., a ich koszt to 772 229,73 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia