R e k l a m a

Nowe władze związku OSP w Bochni – zobacz kto jest w zarządzie

-

W dniu 6 listopada odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bochni, które po raz pierwszy odbyło się w remizie OSP Kolanów. Wybrano między innymi nowe władze miejskich struktur OSP oraz wręczono odznaczenia.

Na spotkaniu byli obecni przedstawicie wszystkich trzech straży pożarnych działających na terenie miasta oraz zaproszeni goście, w tym: burmistrz miasta Stefan Kolawiński, będący jednocześnie członkiem OSP Kolanów; poseł Stanisław Bukowiec, członek OSP Chodenice; sekretarz powiatu bocheńskiego Anna Wojakiewicz, członkini OSP Kolanów oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Bochni – mł. kpt Aleksander Zwierniak.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP dh Tadeusz Cichoń. Powitał on zaproszonych gości i przedstawił porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie. Na spotkaniu omówiono dotychczasową pracę Zarządu oraz poszczególnych jednostek, podsumowano też wszystkie działania, w tym te o charakterze ratowniczo-gaśniczym. Omawiano również potrzeby oraz wyzwania jakie stoją przed miejskimi jednostkami OSP, a zaproszeni goście w słowach skierowanych do druhów, wyrazili uznanie dla pracy jednostek w okresie pandemii oraz zadeklarowali pomoc w dalszym działaniu jednostek.

Podczas zebrania nagrodzono kilkoro strażaków ochotników, wśród nich wyróżniony został dh Marian Wątroba, wieloletni działacz OSP Dołuszyce, który otrzymał najwyższe odznaczenie –  Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Odznakę honorową „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Bocheńskiej” otrzymali: dh Stefan Kolawiński, dh Stanisław Bukowiec, dh Roman Dworak.

Ostatnim z punktów spotkania było wybranie nowych władz Oddziału Miejskiego ZOSP. W skład Zarządu weszli:

Prezes – Tadeusz Cichoń, OSP Kolanów
Wiceprezes – Stanisław Bukowiec, OSP Chodenice
Wiceprezes – Krzysztof Kokoszka, OSP Dołuszyce
Komendant miasta – Szczepan Kasprzyk, OSP Chodenice
Zastępca Komendanta – Kamil Rajca, OSP Kolanów
Sekretarz – Anna Wojakiewicz, OSP Kolanów
Skarbnik – Artur Gondek, OSP Kolanów
Członek prezydium – Roman Paszkot, OSP Dołuszyce
Członek zarządu – Jan Kasprzyk, OSP Chodenice

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc