R e k l a m a

Projekt budżetu Bochni na 2022 rok. Na inwestycje ponad 16 mln zł – LISTA ZADAŃ

-

Jest już projekt budżetu Bochni na 2022 rok. Dokument zakłada 149,4 mln zł dochodów i 152,4 mln zł wydatków, w tym ponad 16 mln zł na zadania inwestycyjne. O ostatecznym kształcie budżetu zdecydują radni. Przejrzeliśmy dokument – poniżej najważniejsze założenia, w tym lista inwestycji.

Warto zwrócić uwagę, że ponad połowa budżetu inwestycyjnego przeznaczona jest na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – to aż 8,7 mln zł.

Projekt budżetu Bochni na 2022 rok zakłada:

dochody w kwocie 149 408 849,37 zł, w tym:

 • dochody bieżące: 136 331 746,17 zł
 • dochody majątkowe: 13 077 103,20 zł

wydatki w kwocie 152 396 309,37 zł, w tym:

 • wydatki bieżące: 136 274 753,25 zł
 • wydatki majątkowe: 16 121 556,12 zł

deficyt: 2 987 460,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe Bochni w 2022 roku:

 • Budowa połączenia drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska – Bochnia z drogą krajową nr 94 – 67 803,75 zł;
 • Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Ks. J. Poniatowskiego – 492 000,00 zł;
 • Modernizacja ulicy Dołuszyckiej – 800 000,00 zł;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kuca – 121 770,00 zł;
 • Bezpieczne przejście – bezpieczni piesi (ul. Oracka) – 50 000,00 zł;
 • Bezpieczne przejście – bezpieczni piesi (ul. Legionów Polskich) – 50 000,00 zł;
 • Przebudowa pobocza drogowego poprzez utwardzenie dz. 4523/1, 4523/2 – 40 000,00 zł;
 • Budowa mostu na potoku Babica na ul. Parkowej wraz z remontem przyległych alejek – 100 000,00 zł;
 • Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Partyzantów w Bochni – 500 000,00 zł;
 • Przebudowa ul. Gazaris od Placu Bolesława Wstydliwego do Placu Gazaris – 250 000,00 zł;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki na Rowie Buczkowskim od ul. Ptaśnika do ul. Na Buczków – 50 000,00 zł;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Pisza – 50 000,00 zł;
 • Kontynuacja modernizacji chodnika przy ul. Krasińskiego – 50 000,00 zł;
 • Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Smyków na działce nr 400/2 – 175 000,00 zł;
 • Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Witosa – 200 000,00 zł;
 • Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Krzęczków od ul. Ogrodowej w kierunku cmentarza komunalnego – 150 000,00 zł;
 • Budowa chodnika przy ul. Łychów (zakręt z ul. Brzeźnickiej w kierunku ul. Łopianka) – 270 000,00 zł;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na ul. Chwałkowskiego – 200 000,00 zł; Przebudowa drogi gminnej 580046K na odcinku I w km od 0+151 do 0+266, na odcinku II w km od 0+000 do 0+150 w Bochni – 500 000,00 zł;
 • Modernizacja ulicy Górskiej wzdłuż Placu Turka – 100 000,00 zł;
 • Rozbudowa drogi gminnej klasy D ul. Krakowskie Przedmieście – 200 000,00 zł;
 • Położenie nakładki asfaltowej na alejce placu rekreacyjnego przy ul. Widok – 33 000,00 zł;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na ul. Przysieki – 60 000,00 zł;
 • Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Murowianka od ul. Brzeźnickiej w kierunku kaplicy – 150 000,00 zł;
 • Przebudowa ul. Turkowskiego – 200 000,00 zł;
 • Zakup gruntów na potrzeby komunalne – zgodnie z uchwałami Rady Miasta – 200 000,00 zł;
 • Wykończenie poddasza w świetlicy Osiedla Kolanów – 49 950,00 zł;
 • Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach – 574 972,93 zł;
 • Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania w Urzędzie Miasta Bochnia – 110 000,00 zł;
 • Zakup kserokopiarki – 16 000,00 zł;
 • Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (wsparcie finansowe dla KPP w Bochni) – 30 000,00 zł;
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 8 670 059,94 zł;
 • Budowa kanalizacji opadowej na ul. Karasia – 500 000,00 zł;
 • Budowa odwodnienia terenu Pagórek – 200 000,00 zł;
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Karolina – 50 000,00 zł;
 • Budowa oświetlenia na terenie Osiedla Windakiewicza – 300 000,00 zł;
 • Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach – 100 000,00 zł;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji domu Matejki przy ul. Bernardyńskiej – 80 000,00 zł;
 • Rekonstrukcja figury Matki Bożej z Dzieciątkiem przy ul. Proszowskiej – 80 000,00 zł;
 • Krzęczków – miejsce spotkań seniora i juniora – 50 000,00 zł;
 • Zainstalowanie urządzenia do ćwiczeń na placu rekreacyjnym przy ul. Widok – 17 000,00 zł;
 • Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Dołuszyce – 50 000,00 zł;
 • Strefa zdrowia i zabawy – 49 999,50 zł;
 • Park rekreacyjny – strefa zieleni i zabawy – 134 000,00 zł.

RAZEM: 16 121 556,12 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc