R e k l a m a

Bochnia. Duże podwyżki również dla radnych? Jest dodatkowa uchwała

-

Do bocheńskich radnych trafiła dodatkowa uchwała w sprawie zmiany zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej. Obecnie maksymalna wysokość miesięcznej diety radnego w Bochni może wynosić 2013,10 zł, a po podwyżce może to być nawet 3220,96 zł. Diety nie są opodatkowane.

Przy okazji tematu dotyczącego podwyżki dla burmistrza Bochni informowaliśmy już, że zmiany wynagrodzeń w samorządach są nieuniknione, bo zmieniły się przepisy regulujące płace. Obejmują one nie tylko pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, ale też m.in. radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego.

Do tej pory podstawą do wyliczenia diety radnego była 1,5-krotność kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W tegorocznej ustawie budżetowej kwota ta wynosi 1 789,42 zł. Nowe przepisy wprowadzają nowy sposób liczenia diety – podstawą jest 2,4-krotność kwoty bazowej.

W gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców maksymalna wysokość diety wynosi 75 proc. kwoty obliczonej według powyższych zasad. Dlatego do tej pory dla Bochni maksymalna dieta radnego wynosiła 2013,10 zł, a według nowych przepisów jest to 3220,96 zł.

Jak jest teraz w Bochni?

W obecnie obowiązującej uchwale z listopada 2015 r. ustalono następującą wysokość diet naliczaną procentowo od maksymalnej wysokości diety dla radnych Rady Miasta Bochnia (stosuje się zaokrąglenie do pełnych 10 zł w dół):

  • przewodniczący rady – 91 proc. maksymalnej wysokości diety (co daje obecnie 1830 zł),
  • wiceprzewodniczący rady – 61 proc. (1220 zł),
  • przewodniczący komisji – 48 proc. (960 zł),
  • pozostali radni – 38 proc. (760 zł),
  • przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych – 10 proc. (200 zł).

A jak będzie?

Tego na razie nie wiemy, bo w projekcie uchwały nie ma konkretnych propozycji – pozostawiono wykropkowane miejsca.

Jeżeli stawki procentowe zostaną utrzymane to ze względu na zmianę przepisów nowe diety będą wyglądały następująco:

  • przewodniczący rady – 2930 zł,
  • wiceprzewodniczący rady – 1960 zł,
  • przewodniczący komisji – 1540 zł,
  • pozostali radni – 1220 zł,
  • przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych – 320 zł.

W uzasadnieniu do projektu uchwały urzędnicy podali, że obecnie łączny roczny koszt diet wynosi 257 880 zł. Po zmianach, przy zachowaniu obecnych procentów, będzie to 413 640 zł, czyli o 155 760 zł więcej.

Diety radnych oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów zwolnione są z podatku dochodowego.

Sesja, na której zaplanowano głosowanie tej uchwały, odbędzie się w czwartek 25 listopada.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc