R e k l a m a

Małopolska: niemal 800 mln zł wypłaconych „czternastek”

-

W Małopolsce dodatkowe roczne świadczenie, czyli tzw. czternastą emeryturę, otrzymało ponad 688,6 tys. świadczeniobiorców. Łączna kwota wypłaconych „czternastek” przekroczyła 798,5 mln złotych.

Krakowski oddział przekazał 270,6 tys. dodatkowych rocznych świadczeń, na łączną kwotę ponad 309,5 mln złotych. Sądecka placówka ZUS wypłaciła 168 tys. „czternastek”, w łącznej wysokości 201 mln złotych. Na terenie chrzanowskiego ZUS świadczenie otrzymało 137,5 tys. osób, w łącznej kwocie 154,5 mln złotych. Natomiast w regionie tarnowskiego oddziału ZUS wypłacono 112,5 tys. czternastych emerytur, a ich łączna wysokość to 133,5 mln złotych.

Dodatkowe świadczenie w tym roku wynosi 1250,88 zł brutto. Otrzymują je osoby, które na 31 października 2021 r. miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. „Czternastki” nie otrzymały osoby, które na ten dzień miały zawieszoną wypłatę świadczenia (np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków).

Pełna kwota trafiła do osób, których świadczenie podstawowe nie przekraczało 2900 zł brutto. Pozostali otrzymali kwotę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład, jeśli emerytura wynosiła 3000 zł, „czternastka” była pomniejszona o 100 złotych.

Czternasta emerytura podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy była wypłacona w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku.

Ważne! Kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia nie podlega potrąceniom i egzekucjom.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc