R e k l a m a

Rzezawa: 4,3 mln unijnej dotacji na inwestycje wodno-ściekowe

-

Władze Małopolski przyznały wsparcie finansowe dla kilku projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które dotąd znajdowały się na liście rezerwowej. Dzięki dodatkowym środkom, dotacja trafi m.in. do gminy Rzezawa, i to w niebagatelnej kwocie: 4,3 mln zł.

Rzezawa otrzyma dofinansowanie na dwa projekty:

  • przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Borku (ok. 2,7 mln zł),
  • budowę kanalizacji sanitarnej w Bratucicach, Dębinie, Buczkowie i Dąbrówce (ok. 1,6 mln zł).

Zarząd województwa przyznał też dotacje na inwestycje w gminach Sołuszowa i Proszowice.

– Wybrane do dofinansowania inwestycje są odpowiedzią na problemy zgłaszane przez mieszkańców i samorządy. Środki unijne, które zostały przeznaczone na ten cel, pomogą zrealizować projekty wod-kan kluczowe dla kilku małopolskich gmin – wyjaśnia wicemarszałek Łukasz Smółka.

– Bardzo się cieszę, że tak duże środki trafią do gminy z terenu powiatu bocheńskiego. W zdecydowany sposób poprawi się sytuacja ekologiczna i komfort życia mieszkańców – zwraca uwagę Stanisław Bukowiec, radny sejmiku wojewódzkiego. – Taka decyzja władz województwa małopolskiego to realizacja programu zrównoważonego rozwoju.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia