Otwarcie rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Kłaju

-

W piątek, 26 listopada uroczyście otwarto rozbudowaną oczyszczalnię ścieków w Kłaju. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Łukasz Smółka, parlamentarzyści i samorządowcy.

– Dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich realizacja tej inwestycji pozwoli na podłączenie jeszcze większej liczby mieszkańców Małopolski do sieci kanalizacyjnej – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

W ramach inwestycji wybudowano 5,9 km sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym w miejscowości Targowisko (do tego dwie sieciowe przepompownie) oraz przebudowano i rozbudowano istniejącą mechaniczno–biologiczną oczyszczalnię ścieków.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 15 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wyniosło przeszło 8 mln zł.

Konieczność realizacji projektu wynikała ze stanu infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Kłaj. Według danych statystycznych GUS za rok 2015 stopień skanalizowania gminy wynosił 47%, a jednocześnie stopień zwodociągowania gminy wynosił na koniec 2015 roku 91,7%. Negatywnym efektem takich dysproporcji jest zagrożenie dla środowiska wynikające z niekontrolowanych zrzutów ścieków nieoczyszczonych do ziemi lub do wód (nieszczelne szamba, dzikie wyloty kanalizacji).

– Dla mieszkańców terenów pozbawionych bezpośredniego dostępu do oczyszczani ścieków oraz kanalizacji problemem są wysokie koszty wywozu nieczystości i dyskomfort związany z przepełnianiem się zbiorników, często także nieprzyjemnym zapachem. Spełnienie wymogów sanitarnych jest też jednym z podstawowych warunków stawianych dla przedsiębiorstw czy instytucji publicznych – zwraca uwagę wicemarszałek Łukasz Smółka.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2023