R e k l a m a

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej w Królówce – ZDJĘCIA

-

1,5 km nowej nawierzchni drogowej, 1 km chodnika i prawie 1,2 km kanalizacji deszczowej – to główne efekty zrealizowanej w Królówce inwestycji drogowej. Przebudowa tego fragmentu drogi powiatowej kosztowała ponad 3,2 mln zł, a realizacja prac, ze względu na jej zakres, trwała dwa lata.

Starosta bocheński Adam Korta i wicestarosta Ryszard Drożdżak wraz z członkami zarządu powiatu Rafałem Rudką, Jerzym Błoniarzem i Markiem Rudnikiem jak również Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Brzegowa oraz burmistrzynią Nowego Wiśnicza Małgorzatą Więckowską i jej zastępczynią Reginą Wielgus wzięli udział w wizycie roboczej. Towarzyszyli im dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Tadeusz Białka i wykonawcy Ryszard Birkowski i Przemysław Birkowski.

Udało się zmodernizować odcinek drogi, która od dłuższego czasu była w złym stanie technicznym. Jednak priorytetem przy jej realizacji było zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. poprzez budowę chodnika i poszerzenie jezdni na newralgicznych odcinkach – pierwszy od szkoły do ostatnich zabudowań przed pierwszym mostem na Gackowych Potokach w kierunku Leszczyny i drugi od kościoła do nowego mostu w kierunku Olchawy – wyjaśnia starosta Adam Korta.

W 2020 r. na pierwszym odcinku wykonano: 640 mb kanalizacji deszczowej, 230 mb chodnika, 540 mb nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m, wyniesione przejście dla pieszych wraz z oświetleniem aktywnym oraz wykonano elementy powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego.

W 2021 r. wykonano: drenaże, wymianę przepustów drogowych, rowy wraz z umocnieniami, kanalizację deszczową o długości 490 mb, nawierzchnię jezdni na długości 900 m wraz ze wzmocnieniem podbudowy, chodnik o długości 700 mb wraz z oświetleniem na drugim odcinku.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 3,2 mln zł finansowany z Funduszu Dróg Samorządowych oraz budżetów Powiatu Bocheńskiego i Gminy Nowy Wiśnicz.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc