Idzie zima. Kto odpowiada za utrzymanie dróg w Bochni?

-

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym Urząd Miasta Bochnia opublikował informację o utrzymaniu dróg na terenie Gminy Miasta Bochnia.

Jak podkreślono w komunikacie, podmiotem odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie wszystkich dróg na terenie GMB (dróg gminnych, wewnętrznych, powiatowych i drogi wojewódzkiej nr 965) są Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o., z siedzibą w Bochni, ul. 20 Stycznia 46.

Wszelkie uwagi w tym zakresie należy zgłaszać pod numerami telefonów:

  • tel. 14 612 20 36 lub 14 611 39 56 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00),
  • tel. 500 164 330 (w pozostałe dni i godziny).

Jednocześnie UM Bochnia przypomina, że obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Powyższe nie dotyczy chodników, na których jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

październik, 2022

X