R e k l a m a

Kopalnia Soli Bochnia na znaczkach w Polsce i Chorwacji

-

W czwartek, 2 grudnia, Poczta Polska wprowadza do obiegu dwa nowe znaczki pocztowe emisji „Skarby Ziemi”, których motywem przewodnim jest sól. Nakład każdego z nich to 120 tysięcy sztuk. Nowe wydawnictwo filatelistyczne to wspólna inicjatywa Poczty Polskiej i Poczty Chorwackiej.

Autorką projektów obu znaczków jest artystka plastyk Marzanna Dąbrowska, zaś przedstawione na nich dwie kopalnie soli – Kopalnia Soli w Bochni i Solana Ston w Chorwacji – to jedne z najstarszych na starym kontynencie źródeł pozyskiwania tego bogactwa naturalnego.

Na znaczku z Kopalnią Soli w Bochni pokazane są kryształy soli kamiennej, która jest wydobywana z ziemi. Kopalnia Soli Bochnia jest najstarszą kopalnią soli kamiennej w Polsce, działającą nieprzerwanie od 1248 roku i największym skarbem ziemi bocheńskiej dzięki złożom soli, które dały początek jednemu z najważniejszych ośrodków gospodarczych średniowiecznej Małopolski.

Dziś Kopalnia Soli Bochnia jest jednym z największych ośrodków turystycznych regionu. Goście przyjeżdżający do kopalni mogą podróżować Trasą Turystyczną prowadzącą z IV poziomu Augusta do VI poziomu Sienkiewicza. Wyjątkową atrakcją Kopalni Soli Bochnia jest Podziemna Ekspozycja Multimedialna. Specyficzna atmosfera surowych, a przez to autentycznych podziemi, zdaje się przenosić zwiedzających w odległe stulecia. Zwiedzanie kopalni to podróż w czasie, rozpoczynająca się w czasach księcia Bolesława Wstydliwego i księżnej Kingi. Zwiedzający zwiedzają trasę pieszo i część trasy mogą pokonać pociągiem turystycznym lub statkiem. Podczas wycieczki turyści mogą podziwiać surowe piękno groty solnej. Największym skarbem bocheńskiej kopalni jest jej unikalny leczniczy mikroklimat. Posiada właściwości lecznicze niezbędne w leczeniu wielu dolegliwości. Kopalnia Soli Bochnia została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 23 czerwca 2013 roku.

Znaczek z Solana Ston przedstawia sól, która pozyskiwana jest z morza. Ze swoją tradycją pozyskiwania soli, Solana Ston  jest najstarszą warzelnią soli w Europie. Sól pozostawiła niezatarty ślad w historii miasta Ston, ponieważ dzięki temu cennemu zasobowi mieszkańcy cieszyli się dobrobytem przez wiele stuleci. W starożytności produkcja soli odbywała się przy pomocy słońca, morza i wiatru i odbywała się w sposób naturalny – przez parowanie i tak jest do dziś. Sól ston jest czysta, błyszcząca i wyraźnie biała, co świadczy o czystości morza, z którego jest pozyskiwana. Posiada również podwyższone stężenie naturalnego jodu. Jakość soli jest wyjątkowa, ponieważ nie dodaje się do niej żadnych dodatków przeciw krzepnięciu i wilgoci. Sól jest częścią bogactwa naturalnego, a warzelnie soli to kulturowy i historyczny skarb Chorwacji.

– Poczta Polska  upamiętnia na znaczkach tematy promujące Polskę na arenie międzynarodowej. Wspólna emisja z Pocztą Chorwacji, popularyzująca skarby naszej Ziemi, wpisuje się w tę misję – podkreśla spółka w komunikacie.

O znaczkach:

autor projektu: Marzanna Dąbrowska
liczba znaczków: 2
wartość: 4 zł każdy
nakład: 120 000 szt. każdego
technika druku: offset
format znaczków: 51 x 39,5 mm każdy
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 8 znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 2 grudnia 2021 r.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc