Radni z Nowego Wiśnicza nie dali sobie podwyżek

-

Ze względu na zmianę przepisów ustawowych rada miasta w Nowym Wiśniczu musiała podjąć nową uchwałę w sprawie zasad wypłat oraz wysokości diet dla radnych. Radni zrobili to w taki sposób, by były one jak najbardziej zbliżone do dotychczasowego poziomu.

Dotąd w Nowym Wiśniczu obowiązywał „taryfikator” ustalony na samym początku trwającej kadencji. Uchwała z grudnia 2018 roku wskazywała konkretne, zryczałtowane kwoty. Ponieważ podstawa prawna się zmieniła, trzeba było uchwałę w sprawie diet podjąć ponownie i nieco inaczej ją „zredagować”.

Maksymalna dieta, jaką według nowych przepisów mógłby otrzymać radny w Nowym Wiśniczu, to 2150 zł (to 50% tzw. „podstawy naliczania”). W swojej uchwale radni ustalili, że:

  • przewodniczący rady miejskiej dostawać będzie 63% maksymalnej możliwej stawki
  • wiceprzewodniczący 38%
  • przewodniczący komisji 31%
  • pozostali radni 26%

W ten sposób diety praktycznie się nie zmieniły. Nieoficjalnie można usłyszeć, że uznano iż skoro rada ustaliła takie stawki na początku kadencji, to nie powinny one zmieniać się w trakcie jej trwania. Za 2 lata przyjdzie nowa rada, która jeśli zechce, to wprowadzi zmiany na nową kadencję.

Tak wygląda to zestawione w tabeli (w kolumnie „jest” kwoty zaokrąglone do dziesiątek):

GMINA NOWY WIŚNICZbyłojest
przewodniczący Rady Gminy1350 zł1350 zł
wiceprzewodniczący Rady Gminy800 zł 820 zł
przewodniczący komisji650 zł 670 zł
pozostali radni550 zł 560 zł

Podwyżka dla burmistrza

Na tej samej sesji (30 listopada) radni uchwalili także podwyżkę wynagrodzenia burmistrza Nowego Wiśnicza. Jak już kilkakrotnie informowaliśmy, zwiększenie pensji gospodarzy gmin również wynika z przepisów ustawowych (przy czym ustawodawca wskazał widełki, których nawet dolna granica i tak oznacza podwyżkę o ok. 50%). Rada zdecydowała się przyznać najwyższe wynagrodzenie możliwe dla wójta/burmistrza gminy do 15 tys. mieszkańców.

Wynagrodzenie burmistrza Nowego Wiśniczabyłojestzmiana%
zasadnicze4700 zł10250 zł 5 550118
dodatek funkcyjny1900 zł 3150 zł 1 25066
dodatek specjalny2640 zł 4020 zł 1 38052
stażowe940 zł 2050 zł 1 110118
suma10180 zł 19470 zł 9 29091

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

sierpień, 2022

X