32 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa na budowę obwodnicy Niepołomic

-

To ważna inwestycja dla całego regionu. Poprawi dostęp do autostrady A4 i drogi krajowej nr 75. Usprawni komunikację między Krakowem, Wieliczką, Dobczycami i Niepołomicami. Ułatwi dostępność do stref aktywności gospodarczej oraz obszarów o dużej atrakcyjności turystycznej, choćby do Puszczy Niepołomickiej. Mieszkańcom da oddech ulgi, a podróżnym komfort podróżowania. Obwodnica Niepołomic dzięki środkom rządowym ma już gwarancję finansowania.

Dziś wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał z marszałkiem Witoldem Kozłowskim oraz wicemarszałkiem Łukaszem Smółką umowę potwierdzającą przyznanie samorządowi województwa małopolskiego z rezerwy celowej budżetu państwa w latach 2021-2024 środków w wysokości 32 mln złotych. Zostaną one przeznaczone na inwestycję, której pełna nazwa brzmi: „Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 – Budowa obwodnicy Niepołomic”.

W uroczystości uczestniczyli małopolscy posłowie – Urszula Rusecka, Rafał Bochenek i Patryk Wicher oraz senator Wiktor Durlak. Obecni byli także wicestarosta wielicki Henryk Gawor oraz burmistrz Niepołomic Roman Ptak.

– Budowa obwodnicy Niepołomic i Podłęża jest bardzo ważną inwestycją, nie tylko dla mieszkańców, ale także dla przedsiębiorców, którzy w sąsiedztwie lokalizują swoje firmy – podkreślał dziś marszałek Witold Kozłowski.

Obwodnica będzie stanowić podstawową arterię komunikacyjną przede wszystkim dla Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej i lokujących się tam podmiotów gospodarczych, w tym międzynarodowych koncernów, których inwestycje mają znaczący wpływ na rozwój gospodarczy województwa oraz zapewniają powstanie wielu nowych miejsc pracy. Dlatego też z pełnym przekonaniem rekomendowałem dofinansowanie tego zadania ze środków rządowych – powiedział wojewoda Łukasz Kmita.

 – To ważne dla Niepołomic i powiatu wielickiego. Dzięki współpracy z panem wojewodą, państwem parlamentarzystami, panami marszałkami uda się zmodernizować ponad 5 km istniejącej dogi. Tam ma być przebudowanych 7 skrzyżowań, ma powstać 5 rond. I to w znakomity sposób domknie układ komunikacyjny Strefy Inwestycyjnej, która bardzo prężnie się rozwija – podsumował burmistrz Roman Ptak.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 40 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa to 32 mln zł, a 8 mln zł pochodzi z budżetu Województwa Małopolskiego. Jej realizację zaplanowano na lata 2021-2024.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

styczeń, 2022

X