Niepołomice. Rada Miejska uchwaliła budżet na 2022 rok

-

23 grudnia Rada Miejska w Niepołomicach głosowała nad budżetem na przyszły rok. Uchwała budżetowa została podjęta 12 głosami „za”, przy 3 “wstrzymujących się” i 4 “przeciw”.

– Budżet będzie trudny, bo i rok niepewny. Życzmy sobie, żeby było jak najmniej niespodzianek w przyszłym roku – mówił burmistrz Roman Ptak.

W 2022 roku dochody budżetowe powinny wynieść 209,4 mln złotych, z czego 187,5 mln zł to dochody bieżące, a 21,9 mln zł to dochody majątkowe. Natomiast po stronie wydatków zapisano 243,4 mln zł.  Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 34 mln zł.

Najznaczniejsze pozycje po stronie dochodów to:

  • subwencja oświatowa 38,46 mln zł,
  • podatek dochodowy od osób fizycznych 36,95 mln zł,
  • podatek od nieruchomości od osób prawnych 33,7 mln zł,
  • dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej 28,23 mln zł
  • dotacje na inwestycje 21,87 mln zł, z czego 20,9 mln złotych to dotacje na programy unijne.

Po stronie wydatków tradycyjnie już pierwsze miejsce zajmuje w budżecie oświata i wychowanie. W 2022 roku gmin Niepołomice wyda na nie 89,28 mln zł i zaledwie 43 procent tej kwoty pokryje subwencja oświatowa. Na drugim miejscu znajdują się wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (przeszło 42,44 mln zł). Trzecim najznaczniejszym wydatkiem w przyszłym roku będzie pomoc społeczna (ponad 37,62 mln zł).

Na wydatki majątkowe Niepołomice przeznaczą 52,5 mln zł. Więcej o tym na jakie cele przeznaczone będą te pieniądze – niebawem w Bochnianin.pl.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

styczeń, 2022

X