R e k l a m a

Bochnia. 1,7 mln zł dotacji na remont ul. Kościuszki

-

Bochnia dostanie 1,7 mln zł dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Kościuszki. To zadanie wpisze się w realizowaną już rewitalizację centrum i jeszcze bardziej „rozszerzy” obszar odświeżonej przestrzeni miasta.

Wczoraj (15 kwietnia) minister infrastruktury przekazał wojewodzie małopolskiemu zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów listę zadań województwa małopolskiego do dofinansowania ze środków Funduszu.

Bochnia dostanie 1,7 mln zł na przebudowę 266 metrów ul. Kościuszki.

Główny ciąg komunikacyjny miasta zostanie wyremontowany i odmieniony na odcinku od muzeum, aż do hali targowej i skrzyżowania z ul. Kraszewskiego/ul. Trudna.

Zadanie obejmuje m.in. remont istniejącej kanalizacji, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie nowych ciągów pieszych w kostce granitowej.

Dofinansowanie obejmuje połowę szacunkowych kosztów inwestycji (3,4 mln zł) – drugą połowę miasto musi wyłożyć ze swojego budżetu.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia