Podziemna szopka w kopalni soli w Bochni ma 100 lat !

-

Szopka betlejemska znajdująca się w bocheńskiej kopalni, 202 metry pod ziemią w kaplicy Św. Kingi, ma dokładnie 100 lat!

Data znajdująca się na ścianie wnęki solnej jasno wskazuje czas powstania szopki: 1921 rok.
W latach 1919 – 1922 kaplicę św. Kingi poddano gruntownemu remontowi. Prace pod kierunkiem sztygara Jana Freja wykonywali górnicy Turza i Jankowski. W tym okresie powstał chór, kielichowa ambona oraz duża wnęka wykuta we wschodnim ociosie kaplicy, przeznaczona specjalnie dla szopki betlejemskiej.

Malowidło stanowiące tło szopki wykonał górnik Antoni Katra (namalował również obraz św. Barbary patronki górników, znajdujący się w ołtarzu bocznym kaplicy).

Szopkę można oglądać cały rok, ale kopalnia zaprasza do jej zobaczenia w tym szczególnym okresie między świętami a sylwestrem. W dniach 27 – 31 grudnia 2021 r. kopalnia pracuje zgodnie z weekendowym harmonogramem zwiedzania.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

sierpień, 2022

X