R e k l a m a

Cudzoziemcy chcą pracować w Małopolsce. Ilu ich jest?

-

W Małopolsce pracuje i prowadzi działalność gospodarczą prawie 50 tysięcy obcokrajowców. Po lekkim spadku na przełomie roku liczba cudzoziemców w naszym województwie znów wzrosła.

Pod koniec roku w małopolskich oddziałach ZUS zarejestrowanych było 49 tys. obcokrajowców. W styczniu ich liczba spadła do 48,5 tysięcy. Aktualnie liczba obcokrajowców wzrosła do niemal 50 tysięcy (dane z końca lutego).

W województwie małopolskim jednak są regiony gdzie cudzoziemców nadal ubywa. Tak jest na Sądecczyźnie. Pod koniec grudnia pracowało tam 11,3 tys. obywateli innych państw, teraz ich liczba zmniejszyła się do 10,8 tysiąca.

Cudzoziemcy w kraju

Początek roku przyniósł spadek liczby cudzoziemców w całym kraju. Pod koniec grudnia w rejestrach ZUS było 570 tys. obcokrajowców, w styczniu ich liczba zmniejszyła się do 559 tysięcy. Obecnie w Polsce legalnie pracuje i prowadzi działalność gospodarczą przeszło 583 tys. obywateli innych państw.

Struktura według wieku i płci

Wśród imigrantów 2/3 stanowią mężczyźni. Większość z nich to osoby młode. Największą grupę zgłoszoną do ubezpieczeń społecznych stanowią mężczyźni między 30 a 34 rokiem życia. Wśród kobiet struktura wiekowa jest nieco inna. Najwięcej obywatelek innych państw pracuje w Polsce między 25 a 29 rokiem życia.

Pracowników najwięcej

Większość zgłoszonych w ZUS cudzoziemców to pracownicy (ponad 337 tys.), działalność gospodarczą prowadzi zaledwie 19 tysięcy osób. Reszta zatrudniona jest na podstawie umów cywilnoprawnych. Według klasyfikacji PKD ok. 25 proc. obcokrajowców pracuje w branży związanej z usługami administrowania i działalności wspierającej. Zalicza się  do niej agencje pracy tymczasowej, a także działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku i zagospodarowaniem terenów zielonych. Ponad 15 proc. pracuje w przetwórstwie przemysłowym, zaś 12,5 proc. w budownictwie.

Skąd pochodzą

W Małopolsce większość cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS, to obywatele zza wschodniej granicy. Ukraińcy stanowią aż 73 proc. wszystkich obcokrajowców w regionie i jest ich 36 tysięcy. Dalsze miejsca zajmują Białorusini (1332) Mołdawianie (1093), Rosjanie (944) i Gruzini (699).

Tarnów i Bochnia

W tarnowskim oddziale ZUS (obejmuje także inspektorat w Bochni), zarejestrowanych jest w sumie 2072 obcokrajowców.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia