Brzesko. „Budżet trudny, ale ambitny”. 22 mln zł na inwestycje

-

Ponad 22 miliony złotych – taką kwotę przeznaczyli brzescy radni miejscy na realizację inwestycji w 2022 roku. W ciągu najbliższych 12 miesięcy zostanie wykonanych wiele zadań istotnych dla rozwoju gminy.

Budżet trudny, ale ambitny

– Trudny okres przed nami. Budżet jest złożony, ale też ambitny. On jest trudny przede wszystkim ze względu na relacje wydatków bieżących do dochodów bieżących – mówił podczas sesji rady miasta burmistrz Tomasz Latocha. Wśród podstawowych czynników, które mają znaczący wpływ na taki stan rzeczy, wymienił rosnące ceny prądu i gazu.

– Te koszty rosną gigantycznie, kwoty są absolutnie zaskakujące, jakieś dla mnie kompletnie niewytłumaczalne – przyznał. – Mam tu zapisaną kwotę, którą państwo powinniście usłyszeć. No niestety, do tej pory za energię elektryczną w grupowym zakupie płaciliśmy 1 milion 300 tys. zł. Natomiast teraz to będzie 3 mln zł. A jeżeli chodzi o gaz to było 917 tys. zł, a po przetargu wyszło 6 mln zł!

Gospodarz Brzeska zwrócił także uwagę na rosnące koszty w oświacie – wydatki samorządu w 2022 roku w tym dziale wzrosną aż o 11 mln zł. Szacowane wpływy z PIT mają wynieść około 29 mln zł, ale Tomasz Latocha wskazał, że gdyby przyjmowane były przeliczenia z lat wcześniejszych, to powinno to być 35 mln zł. – Oczywiście, w ramach przeciwdziałania covid otrzymujemy rekompensaty, ale przypominam, że są to rekompensaty inwestycyjne, a u nas cały czas jest problem ze zbilansowaniem przede wszystkim wydatków bieżących i wpływów bieżących – dodał.

Burmistrz podkreślił jednak: – Budżet jest ambitny. Uwzględnia oczekiwania mieszkańców z całej gminy: 7 osiedli i 9 sołectw.

Uchwała budżetowa przyjęta została przez radnych jednogłośnie (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).

Jakie inwestycje?

Przyszłoroczny plan inwestycyjny gminy Brzesko zawiera 61 zadań, obejmuje również szereg przedsięwzięć, które są podejmowane każdego roku w ramach bieżących działań samorządowych.

Suma wydatków inwestycyjnych wyniesie w 2022 roku 22,2 mln złotych. Blisko połowa tej kwoty (10,2 mln zł) związana jest z „transportem i łącznością. Na rozbudowę gminnych dróg przeznaczono prawie 8,4 mln złotych, z czego 2,5 miliona to wydatki dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury drogowej. Do najważniejszych zadań w nowym roku należą remont ulicy Tęczowej w Porębie Spytkowskiej biegnącej w ciągu drogi łączącej gminy Brzesko i Nowy Wiśnicz (1,25 mln zł), remont 800-metrowego odcinka ulicy Kołłątaja w Brzesku łączącej ulicę Solskiego z autostradą (960 tys. zł), modernizację ulicy Trakt Królewski w Mokrzyskach (udział własny 588 tys. zł), budowę mostu na Uszwicy w Jadownikach wraz z wykonaniem drogi dojazdowej do strefy przemysłowej – wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (351 tys. zł) oraz przebudowę ulicy Szczepanowskiej w Brzesku (udział własny 588 tys. zł).

W ramach stałej współpracy z brzeskim starostwem gmina Brzesko w znacznym stopniu dofinansuje trzy ważne inwestycje związane z modernizacją dróg powiatowych. Łączna kwota tego dofinansowania wyniesie 1,7 mln złotych, a obejmuje przebudowę skrzyżowania dróg Brzesko-Cerekiew i Krzeczów-Grądy wraz z drogą gminną na rondo (wraz z chodnikiem) w Jasieniu (400 tys. zł), przebudowę drogi Brzesko-Szczepanów-Borzęcin w Jadownikach i Sterkowcu (1 mln zł) oraz przebudowę drogi Brzesko-Okocim-Jadowniki w Jadownikach (275 tys. zł).

Na inwestycje oświatowe (infrastruktura przyszkolna i inne) zaplanowano w przyszłorocznym budżecie 5,72 mln złotych. Priorytetem jest dokończenie budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mokrzyskach. W 2022 roku zakończony zostanie drugi etap tego zadania, oraz rozpoczęty będzie etap trzeci. Na 2022 rok przewidziano kwotę 1,98 mln złotych.

W dziedzinie dotyczącej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przewidziano 16 inwestycji, których łączny koszt wyniesie 2,98 mln złotych. Najważniejsze z nich to montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (1,31 mln zł) oraz realizacja programu STOP SMOG (1 mln zł).

W przyszłym roku na terenie Parku Leśnego na Słotwinie powstanie też Skate Park, będący ważnym elementem infrastruktury towarzyszącej systematycznie rozbudowywanej sieci  gminnych i wojewódzkich tras rowerowych. Budowa tego długo oczekiwanego przez młodych mieszkańców gminy obiektu kosztować będzie 1,1 mln złotych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2023