Bochnia. Jakie tematy do omówienia zaplanowali radni na 2022 rok?

-

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Bochnia ustalono plan pracy na 2022 rok. Katalog zawiera wyłącznie listę głównych tematów na każdą z zaplanowanych sesji (zwykle zwoływane są na ostatni czwartek miesiąca).

Przypominam państwu, że w każdej chwili na każdej sesji możecie państwo wnioskować w „wolnych wnioskach” o wprowadzenie na następnej sesji takiego (dodatkowego – przyp. red.) punktu. Prosiłbym, aby to nie było na sesji, na której procedujemy porządek obrad, bo wtedy urząd będzie miał problem z przygotowaniem dokumentów. Proszę, żeby to były racjonalne propozycje, wyprzedzające, tak aby pan burmistrz, urzędnicy, mieli czas na przygotowanie informacji na ten temat – powiedział kierując swoje słowa do radnych Bogdan Kosturkiewicz, przewodniczący Rady Miasta Bochnia.

Plan pracy przegłosowano jednogłośnie (20 głosów „za”, 1 osoba była nieobecna).

Plan pracy Rady Miasta Bochnia na 2022 rok:

STYCZEŃ

Informacja Burmistrza Miasta Bochnia na temat sytuacji finansowej Gminy Miasta Bochnia.

LUTY

Informacja Burmistrza Miasta Bochnia o prowadzonych postępowaniach sądowych z udziałem Gminy Miasta Bochnia.

MARZEC

Informacja Burmistrza Miasta Bochnia na temat gospodarki odpadami komunalnymi.

KWIECIEŃ

Informacja Burmistrza Miasta Bochnia na temat realizacji programu rewitalizacji GMB.

MAJ

Informacja Burmistrza Miasta Bochnia na temat realizacji programów ograniczania niskiej emisji.

CZERWIEC

Raport o stanie Gminy Miasta Bochnia – wotum zaufania. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Bochnia.

SIERPIEŃ

Informacja Burmistrza Miasta Bochnia na temat potrzeb placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe) – koszty funkcjonowania.

WRZESIEŃ

Ocena sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Miasta Bochnia za pierwsze półrocze 2022 roku.

PAŹDZIERNIK

Informacja Burmistrza Miasta Bochnia na temat działań w zakresie ochrony zabytków znajdujących się na obszarze miasta.

LISTOPAD

Informacja Burmistrza Miasta Bochnia na temat bieżącego pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

GRUDZIEŃ

Przyjęcie budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2023 rok.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

maj, 2022

X